SIKRER VÆRDIG BEHANDLING

MEDBORGERNES MENNESKERETTIGHEDS­KOMMISSION

Medborgernes Menneske­rettigheds­kommission (MMK), der er en almennyttig kontrolinstans på det psykiske sundhedsområde, blev grundlagt af Scientology Kirken i 1969 og har til formål at afskaffe psykiatriske overgreb og sikre patienterne beskyttelse. MMK har bidraget til vedtagelsen af over 160 love, som beskytter den enkelte mod overgreb eller psykiatrisk tvangsbehandling, kræver informeret samtykke i forbindelse med psykiatrisk behandling, sætter en stopper for tvangsmedicinering og elektrochok til børn samt påbyder strenge straffe for seksuelle overgreb begået af psykiatere og psykologer.

MMK’s internationale hovedkvarter (Citizens Commission on Human Rights International, CCHR Int.) ligger i Los Angeles, Californien, hvorfra det leder et verdensomspændende netværk af fortalere for menneskerettigheder, der består af godt 200 afdelinger i 34 lande. MMK-kommissærer inkluderer læger, psykiatere, psykologer, advokater, politikere, embedsmænd, undervisere og repræsentanter for borgerrettighedsgrupper. CCHR International huser også et museum, der præsenterer historien bag flere århundreders psykiatrisk brutalitet.

MMK distribuerer dokumentarfilm, der afslører de forskellige former for psykiatriske overgreb: de ødelæggende følger af screening og stempling af personer med psykiatriske diagnoser samt udskrivningen af recepter på psykofarmaka; den profitmotiverede alliance mellem psykiatrien og medicinalindustrien; manglen på videnskabelig dokumentation bag de psykiatriske diagnoser; og udbredelsen af psykiatriske medikamenter til både militærfolk i aktiv tjeneste og til veteraner med et stigende antal ikke-kamprelaterede dødsfald til følge i form af pludselige hjertestop og selvmord.