CRIMINON

BYGGER EN VERDEN UDEN KRIMINALITET

Tre årtier med et stigende antal indsatte i USA’s fængsler har bragt nationen til et trist skel: én ud af 100 voksne i USA er nu anbragt bag tremmer. Det samlede antal indsatte er i dag 2,3 millioner, det højeste antal i verden efterfulgt af den langt mere folkerige nation Kina med 1,5 millioner. Omkostningerne til vedligeholdelse af det amerikanske fængselssystem toppede med 49 milliarder dollar i 2007, en stigning fra 12 milliarder dollars i 1987. Tallene taler for sig selv. Og når man tager i betragtning, at tilbagefaldet er på 80 %, er der brug for en brugbar metode, der giver sand og varig rehabilitering af kriminelle, så de kan blive produktive medlemmer af samfundet.