PRIVATLIVSPOLITIK

(Senest ændret 3. november 2019)

 1. OMFANG
  1. Denne Persondatapolitik gælder for behandlingen af dine persondata, som en del af dit besøg på en af de følgende hjemmesider: scientology.dk, scientology.org, scientology.net, frivillighjælper.dk, volunteerministers.org, ungeformenneskerettigheder.org, youthforhumanrights.org, cchrinfo.dk, cchrint.org, dk.cchr.org, cchr.org, nejtilstoffer.org, drugfreeworld.org og enhver hjemmeside, hvor denne Persondatapolitik er udgivet (”Hjemmesider”), din kommunikation med os via e-mail, telefon eller fax og vores sociale mediekanaler (såsom Facebook, Twitter og Instagram), dit køb af religiøse produkter, din anmodning om mere information, din tilmelding til eller deltagelse i en event, eller dit bidrag. Denne Persondatapolitik gælder også for enhver anden sammenhæng, hvor du udleverer persondata til os. Hvis der henvises til en anden persondatapolitik, når vi indsamler eller behandler dine persondata, har den persondatapolitik forrang over denne, i tilfælde af enhver konflikt.
  2. Hvis du ønsker mere information om, hvordan vi behandler persondata via cookies, sociale plugins og andre typer af sporingsteknologi, bedes du gennemgå vores cookiepolitik www.scientology.org/cookie-policy.html
  3. Hvis du ønsker mere information om de tre forsendelsesprocedurer, råder vi dig til at være ekstra opmærksom på artiklerne 5.6, 6.1.7 og 9.3 i denne Persondatapolitik. Disse tre forsendelsesprocedurer bruges til behandlingen af dine persondata, når du udfylder en hvilken som helst formular, hvad enten online eller på papir, der efterfølges af tre postforsendelser som beskrevet i denne Persondatapolitik (”Tre Forsendelser-Formular”).
  4. Når der henvises til love eller anden lovregulering i denne Persondatapolitik indgår tillige eventuelle ændringer af disse love eller lovregulering.
  5. Vi forbeholder os ret til at ændre og tilpasse denne Persondatapolitik på eget initiativ. I et sådant tilfælde vil de ændringer og tilpasninger blive kommunikeret til dig via vores Hjemmesider mindst to uger før ændringerne og tilpasningerne træder i kraft. Yderligere brug af vores Hjemmesider vil blive genstand for den ændrede Persondatapolitik.
 2. HVEM ER VI?
  1. Vi, Church of Scientology International (”CSI,” ”vi,” ”os,” ”vores”), 6331 Hollywood Boulevard, Los Angeles, CA 90028, USA, er til enhver tid forpligtet til at beskytte dit privatliv og dine persondatas sikkerhed. CSI er ansvarlig for den kirkelige ledelse af Scientology kirker og missioner. Du kan kontakte os via e-mail på dpo@scientology.net.
  2. Church of Scientology Europe (”CSEU” eller ”Kontinentalt Forbindelseskontor”), Fabriksparken 15, 2600 Glostrup, er vores vigtigste europæiske foretagende, der styrer Scientology kirker og missioner i Europa.
 3. HVEM ER SCIENTOLOGY KIRKEN?
  1. Scientology Kirken (”Kirken”) er etableret i en kirkelig struktur, der forener og koordinerer et væld af forskellige religiøse aktiviteter. Den spænder over alle enheder, som tilhører den kirkelige struktur, i et kirkeligt ledelsessystem fra Church of Scientology International gennem en række Kontinentale Forbindelseskontorer, der er ansvarlige for geografiske zoner. Denne ledelsesstruktur understøtter, koordinerer og arbejder for at sikre, at den åndelige filosofi og teknologierne Dianetics og Scientology er til rådighed for enhver, der ønsker at modtage dem, og at Scientology ydelser og praksis anvendes nøjagtigt som L. Ron Hubbard (”LRH”), grundlæggeren af Scientology religionen, fremsatte dem. 
  2. Desuden, og for at realisere Scientologys større humanitære mål, støtter Kirken en række samfundsforbedrende kampagner inden for moral (Vejen til lykke), forebyggelse af stofmisbrug (Narconon), resocialisering (Criminon) og læsefærdighed (Applied Scholastics) eller humanitære programmer inden for områderne psykisk sundhed (Citizens Commission on Human Rights), universelle menneskerettigheder (United for Menneskerettigheder) og katastrofeberedskab (Frivillige Hjælpere). Samfundsforbedrende kampagner koordineres af Association for Better Living and Education (ABLE).
  3. IAS (International Association of Scientologists – Den Internationale Forening af Scientologister) er den officielle medlemsorganisation for Scientology. Dens formål er at forene, fremme, støtte og beskytte Scientology religionen og Scientologister overalt i verden. Takket være støtten fra dens medlemmer giver IAS bevillinger til at sponsere humanitære og sociale programmer, der støttes af Kirken.
  4. World Institute of Scientology Enterprises (WISE) er en international medlemsorganisation, hvis medlemmer bruger L. Ron Hubbard ledelsesteknologi og omfavner ansvaret og de etiske standarder for WISE-medlemskab.
 4. HVEM ER ANSVARLIG FOR DINE PERSONDATA?
  1. CSI er dataansvarlig for behandlingen af de persondata, som du udleverer til enheder, der tilhører den kirkelige struktur for Kirken, såsom direkte til CSI via en af vores Hjemmesider eller til lokale kirker og missioner.
  2. De lokale kirker og missioner, herunder CSEU, er databehandlere på vores vegne.
  3. Persondata som er udleveret af dig i forbindelse med samfundsforbedrende programmer, som koordineres af ABLE, kontrolleres af ABLE. For yderligere information, læs venligst den gældende persondatapolitik på www.able.org/online-privacy-policy.html
  4. Persondata, som er udleveret af dig til IAS, kontrolleres af den Internationale Forening af Scientologister Administrationen (IASA – International Association of Scientologists Administration). For yderligere information, læs venligst IASA persondatapolitik på www.iasmembership.org/about/privacy-notice.html
  5. Persondata, som er udleveret af dig til WISE, kontrolleres af World Institute of Scientology Enterprises International (WISE International). For yderligere information, læs venligst WISE persondatapolitikken på www.wise.org/en_US/feature/legal/privacy.html
 5. HVILKE AF DINE PERSONDATA BEHANDLER VI?
  1. Når du bruger en af vores Hjemmesider eller vores sociale mediekanaler, kan vi behandle følgende kategorier af persondata:
   • Teknisk information såsom information om dit udstyr, IP-adresse, browsertype, geografisk placering og styresystem;
   • Søgeadfærd, såsom hvor langt dit besøg var, de links du klikkede på, de sider du besøger, og hvor ofte du besøger en side.
  2. Når du kommunikerer med os ved at udfylde en kontaktformular på en af vores Hjemmesider, eller via e-mail, telefon eller fax eller sociale mediekanaler, kan vi behandle de følgende kategorier af persondata:
   • Identitetsinformation du udleverer til os, såsom dit fornavn, efternavn, køn, fødselsdato, alder, det firma du arbejder for, præferencer og interesser;
   • Kontaktoplysninger du udleverer til os, såsom din e-mailadresse, postadresse, land, telefonnummer og mobilnummer;
   • Kommunikationens indhold, såsom din forespørgsel eller spørgsmål;
   • Teknisk information om kommunikationen, såsom hvem du kommunikerer med hos os, dato og tidspunkt for kommunikationen;
   • Offentligt tilgængelige oplysninger om dig, såsom information der er offentligt tilgængelig på din sociale medie-profil;
   • Andre persondata du udleverer til os.
  3. Når du tager en personlighedstest, såsom Oxford Capacity Analysis (OCA), kan vi behandle de følgende kategorier af persondata:
   • Identitetsinformation du giver os, såsom dit fornavn, efternavn, køn, fødselsdato, alder, præferencer og interesser;
   • Kontaktoplysninger du giver os, såsom din e-mailadresse, postadresse, land, telefonnummer og mobilnummer;
   • Persondata, som vi kan udlede fra de svar, du udleverer til os i forbindelse med de stillede spørgsmål i løbet af personlighedstesten.
  4. Når du tager et e-kursus, kan vi behandle de følgende kategorier af persondata:
   • Identitetsinformation du giver os, såsom dit fornavn, efternavn, køn, fødselsdato, alder, præferencer og interesser;
   • Kontaktoplysninger du giver os, såsom din e-mailadresse, postadresse, land, telefonnummer og mobilnummer;
   • Andre persondata du udleverer til os, såsom dine svar på spørgsmålene.
  5. Når du bestiller eller køber produkter, såsom en bog eller en informationspakke, kan vi behandle følgende kategorier af persondata:
   • Identitetsinformation du giver os, såsom dit fornavn, efternavn, det firma du arbejder for, præferencer og interesser;
   • Kontaktoplysninger du giver os, såsom din e-mailadresse, postadresse, land, telefonnummer og mobilnummer;
   • Bestillingsdetaljer, såsom titlen på bogen du har købt;
   • Betalingsoplysninger, såsom det beløb du har betalt ved dit køb.
  6. Når du beder om mere information, udtrykker din interesse i Scientology, tilmelder dig eller deltager i en event, giver en donation, eller hvis du udfylder enhver anden formular, hvor denne Persondatapolitik gælder, kan vi behandle følgende kategorier af persondata (i det omfang de er frivilligt udleveret af dig):
   • Identitetsinformation du giver os, såsom dit fornavn og efternavn;
   • Kontaktoplysninger du giver os, såsom din e-mailadresse, postadresse, land, telefonnummer og mobilnummer;
   • Information, der er nødvendig for at udføre registreringen eller donationen, såsom de kriterier der er nødvendige for at vurdere, om du opfylder kriteriet for deltagelse;
   • Information om dit liv, såsom hvilket område af livet, du er mest interesseret i, eller hvad du gerne vil forbedre eller ændre mest i dit liv;
   • Information om dit forhold til Kirken, såsom hvordan du opdagede Kirken, hvordan du syntes om servicen eller programmet i Kirken, eller hvem du gerne vil invitere til en service i Kirken;
   • Betalingsoplysninger, såsom det beløb du har betalt ved din registrering (i tilfælde af en donation eller betalt registrering);
   • Et billede af dig, hvis du stiller op for vores fotograf, eller hvis du giver os tilladelse til at gøre det på nogen anden måde.
   • Andre persondata du udleverer til os (såsom din feedback efter eventen).
  7. Notér venligst, at de forskellige muligheder beskrevet ovenfor kan gælde samtidigt. For eksempel, hvis du tager en personlighedstest via en af vores Hjemmesider, gælder både artikler 5.1 og 5.3. Vi modtager de fleste af dine persondata direkte fra dig, men det kan ske, at vi kan få yderligere information om dine præferencer og søgeadfærd fra partnere såsom Google. Hvis du har brug for mere information om de persondata, disse parter behandler om dig og stiller til rådighed for andre, bedes du venligst gennemgå deres respektive persondatapolitik.
 6. HVORFOR, OG PÅ HVILKET JURIDISK GRUNDLAG, BRUGER VI DINE PERSONDATA?
  1. I nedenstående skema forklarer vi de formål, som vi behandler dine persondata efter, og hvilken lovhjemmel vi benytter. Vi er afhængige af følgende lovhjemmel:
   • Dit samtykke, hvorefter du er informeret om, hvad dette samtykke betyder, før du frivilligt afgiver dit samtykke;
   • En kontrakt med dig, gennemførelse af den kontrakt eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt med dig;
   • En juridisk forpligtelse, som vi er nødt til at overholde;
   • Vores legitime interesse, såsom løbende forbedringer af vores Hjemmesider, sociale mediekanaler, produkter og ydelser for at sikre, at du har den bedst mulige oplevelse, at beskytte dem mod misbrug og ulovlig aktivitet, at udbrede og markedsføre dem og at stille dem til rådighed for dig, herunder vores samfundsforbedrende og humanitære programmer.
 7.  

  FORMÅL

  RETSGRUNDLAG

  1.      

  Vi behandler dine persondata for at sende dig salgsfremmende information for vores produkter og ydelser, såsom kommunikation, reklamer, tilbud og nyhedsbreve, via e-mail eller andre elektroniske kommunikationskanaler, hvis du specifikt har indvilliget i at modtage sådan salgsfremmende information.

  Dit samtykke

   

  2.      

  Inden for rammerne af at sende dig salgsfremmende information, såsom kommunikation, reklamer, tilbud og nyhedsbreve, via e-mail eller andre elektroniske kommunikationskanaler, behandler vi dine persondata med henblik på at indsamle information til at analysere vores salgsfremmende information, såsom hvilket af vores indhold i den salgsfremmende information du har åbnet, eller links i den salgsfremmende information du har klikket på (f.eks. via sporingsteknologier såsom web beacons i vores e-mails).

  Dit samtykke

  3.      

  Vi behandler dine persondata for at skabe en unik profil af dig for at forbedre din oplevelse baseret på din lokalisering, din ordrehistorik, dine præferencer, dine interesser, indholdet i vores salgsfremmende information du har åbnet og, hvis du tog en personlighedstest, de persondata, som vi kan udlede fra de svar, du giver til de stillede spørgsmål i løbet af personlighedstesten.

  Dit samtykke

  4.      

  Vi behandler dine persondata for at kunne behandle din bestilling og kunne levere de produkter eller den information, du beder om, eller for at give dig de ydelser, du beder om.

  En kontrakt med dig

  5.      

  Vi behandler dine persondata for på en personlig og effektiv måde at give dig de produkter, ydelser eller den information du beder om via en af vores Hjemmesider, e-mail, telefon eller fax eller sociale mediekanaler.

  Vores legitime interesse

  En kontrakt med dig

  6.      

  Vi behandler dine persondata:

         for at overholde juridiske forpligtelser, som vi er nødt til at overholde, eller

  for at opfylde enhver rimelig anmodning fra kompetente politimyndigheder eller repræsentanter, retsinstanser, myndigheder eller retslige organer, herunder kompetente databeskyttelsesmyndigheder, eller

         for at overføre dine persondata til politiet eller domstolene på vores eget initiativ, som bevis eller hvis vi har berettiget mistanke om en ulovlig handling eller forbrydelse, begået af dig, gennem din brug af en af vores Hjemmesider, vores sociale mediekanaler eller andre kommunikationskanaler.

  En juridisk forpligtelse

  7.      

  Hvis du udfyldte en Tre Forsendelser-Formular, behandler vi dine persondata for at sende dig tre postforsendelser med information om vores Kirkes ydelser og programmer i henhold til dine interesser. Men du vil ikke modtage disse postforsendelser, hvis du allerede har modtaget dem i løbet af det sidste år, medmindre du har modtaget disse postforsendelser i det sidste år, fordi du har udfyldt en anden Tre Forsendelser-Formular i en anden lokal kirke. Du kan til enhver tid gøre indsigelser imod at modtage disse forsendelser igen ved at kontakte dpo@scientology.net.

  Vores legitime interesse

  8.      

  Vi behandler dine persondata for at sende dig salgsfremmende information om produkter eller ydelser, der svarer til dem, du tidligere har købt eller modtaget fra os, såsom kommunikation, reklamer, tilbud og nyhedsbreve, via e-mail eller andre elektroniske kommunikationskanaler. Du kan fravælge at modtage sådanne forsendelser ved at klikke på opt-out linket i e-mailen, eller du kan til enhver tid modsætte dig at modtage flere af disse forsendelser ved at kontakte dpo@scientology.net.

  Vores legitime interesse

  9.      

  Vi behandler dine persondata med henblik på andre markedsføringsformål, såsom på papir eller via sociale mediekanaler, f.eks. ved at sende dig målrettet salgsfremmende information, såsom kommunikation, reklamer, tilbud og nyhedsbreve fra CSI og omhyggeligt udvalgte partnere. Derudover kan vi offentliggøre dit fotografi på en af vores Hjemmesider eller sociale mediekanaler. Hvis du ikke er enig, så lad være med at stille op for vores fotograf. Hvis du gerne vil have fjernet et foto, der allerede er blevet udgivet, så kontakt vores databeskyttelsesrådgiver ved at sende en e-mail til dpo@scientology.net.

  Vores legitime interesse

  10.   

  Vi behandler dine persondata for at udføre statistiske analyser, for at kunne forbedre vores Hjemmesider, salgsfremmende information, produkter og ydelser, eller for at udvikle nye produkter og ydelser.

  Vores legitime interesse

  11.   

  Vi behandler dine persondata for at beskytte vores legitime interesser eller for at beskytte en tredjeparts legitime interesser i tilfælde af, at din brug af en af vores Hjemmesider, vores sociale mediekanaler eller andre kommunikationskanaler kan betragtes som:

         en overtrædelse af gældende vilkår for brug af en af vores Hjemmesider eller immaterielle rettigheder, eller enhver anden af vores eller en tredjeparts rettigheder, eller

         en fare eller trussel mod sikkerheden og integriteten af en af vores Hjemmesider, vores sociale mediekanaler eller andre kommunikationskanaler, eller nogen af vores udvalgte partneres eller en tredjeparts systemer på grund af vira, trojanske heste, spyware, malware eller enhver anden form for skadelig kode, eller

         på nogen måde hadefuldt, obskønt, diskriminerende, racistisk, bagtalende, ondskabsfuldt, sårende eller på anden måde upassende eller ulovligt.

  Vores legitime interesse

   

 8. DELER VI DINE PERSONDATA?
  1. Vi vil aldrig videregive dine persondata til tredjeparter uden for Scientology Kirken, medmindre du i forvejen har givet dit samtykke, eller det er baseret på en anden lovhjemmel. Vi kan for eksempel være afhængige af serviceudbydere for at:
   • stille vores Hjemmesider til rådighed for dig (såsom en hostingudbyder); eller
   • målrette vores salgsfremmende information (såsom et markedsføringsfirma); eller
   • behandle din bestilling (såsom et transportfirma til at levere produkterne); eller
   • behandle din betaling (såsom en udbyder af betalingstjenester eller en kreditvurderingsvirksomhed).

   Disse tredjeparter må kun behandle dine persondata på vegne af os og efter vores skriftlige instrukser. Vi garanterer også, at alle disse tredjeparter er udvalgt med behørig omhu og er forpligtet til at overholde sikkerheden og integriteten af dine persondata.

  2. Dine persondata kan deles mellem nationale, regionale eller lokale tilknyttede organisationer af Scientology Kirken, såsom lokale kirker, missioner og humanitære og sociale programmer (ABLE – hvis du har brug for mere information om persondata, som ABLE behandler, bedes du gennemgå dets persondatapolitik: www.able.org/online-privacy-policy.html). For eksempel kan vi dele din kontaktinformation med en kirke i dit område, hvis du har udtrykt interesse for at blive medlem af en Scientology organisation, så de kan kontakte dig. Men vi vil sikre, at alle Scientology organisationer vil behandle dine persondata med behørig omhu i overensstemmelse med, hvad der er fastlagt i denne Persondatapolitik. Dine persondata vil også blive behandlet af CSEU, Fabriksparken 15, 2600 Glostrup, vores europæiske hovedorganisation, der styrer Scientology kirker og missioner i Europa. CSEU er vores centrale administration for det europæiske kontinent.
  3. Hvis du bliver medlem af den Internationale Forening af Scientologister (IAS – International Association of Scientologists) eller World Institute of Scientology Enterprises (WISE), kan disse tilknyttede organisationer dele dine persondata med os. Hvis du har brug for mere information om de persondata, som tilknyttede organisationer behandler om dig som medlem, bedes du gennemgå deres respektive Persondatapolitik.
  4. Vi kan være juridisk forpligtet til at dele dine persondata med kompetente politiinstanser eller repræsentanter, retsinstanser, myndigheder eller organer, herunder kompetente databeskyttelsesmyndigheder.
  5. Vi sender ikke dine persondata på en identificérbar måde til nogen anden tredjepart, end dem, som er omtalt i artiklerne 7.1, 7.2, 7.3 og 7.4 uden dit udtrykkelige samtykke til at gøre det. Men vi kan sende anonymiserede data til andre organisationer, der kan bruge disse data til at forbedre produkter og ydelser, samt for at tilpasse markedsføringen, fremvisningen og salget af disse produkter og ydelser.
 9. HVOR BEHANDLER VI DINE PERSONDATA?
  1. Vi behandler dine persondata både inden for og uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), herunder i USA. Med henblik på at kunne behandle dine persondata med de formål, der er beskrevet ovenfor, kan vi også overføre dine persondata til tredjeparter, der behandler dem på vores vegne uden for EØS. Hver enhed uden for EØS, der behandler dine persondata, er forpligtet til at implementere passende sikkerhedsforanstaltninger med hensyn til behandling af dine persondata. For CSI stammer sådanne krav om passende sikkerhedsforanstaltninger fra, at vi er direkte forpligtet til overholdelse af EU-lovgivning i forbindelse med beskyttelse af persondata. For tredjeparter kan sådanne sikkerhedsforanstaltninger være en konsekvens af:
   • Modtagerlandet har lovgivning, som kan anses for at svare til den beskyttelse, som der stilles krav om inden for EØS; eller
   • En kontraktlig aftale mellem os og den enhed; eller
   • En godkendt certificeringsmekanisme, såsom EU’s og USA’s beslutning om værn af privatlivets fred, som blev vedtaget af Europa-Kommissionen den 12. juli 2016.
  2. Vi kan overføre anonymiserede og/eller aggregerede data til organisationer uden for EØS. Hvis en sådan overførsel finder sted, vil vi sikre, at der er etableret sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer beskyttelsen og integriteten af dine data og alle de rettigheder, som du er tillagt under den til enhver tid gældende obligatorisk lovgivning.
 10. HVILKEN KVALITETSSIKRING OVERHOLDER VI?
  1. Vi gør vores yderste for kun at behandle de persondata, der er nødvendige for at opnå de formål, der er anført ovenfor.
  2. Dine persondata bliver kun behandlet, så længe det er nødvendigt for at opnå formålene anført ovenfor, eller indtil det tidspunkt, hvor du tilbagekalder dit samtykke til vores behandling af dem. Din tilbagekaldelse af samtykke kan medføre, at du ikke længere kan bruge hele eller dele af vores Hjemmesider. Vi vil af-identificere dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for formålene beskrevet ovenfor, medmindre der er:
   • En overvejende interesse fra CSI eller anden tredjepart i at holde vores persondata identificérbare; eller
   • En lov eller andre forpligtelser eller en retslig eller administrativ ordre, der forhindrer os i at af-identificere dem.
  3. Hvis du udfylder en Tre Forsendelser-Formular, vil dine persondata, som er udleveret via Tre Forsendelser-Formularen kun blive opbevaret op til et år efter den tredje forsendelse blev sendt, medmindre du giver os besked om, at du har indsigelser imod en sådan behandling, medmindre andet er tilladt eller krævet af en lov eller andre forpligtelser eller en retslig eller administrativ ordre. Hvis du i løbet af denne opbevaringsperiode udfylder endnu en Tre Forsendelser-Formular, efter du allerede har udfyldt en anden, vil de persondata du udleverede i den anden formular, kun blive opbevaret lige så længe som de persondata, du udleverede i den første Tre Forsendelser-Formular. Hvis du i denne opbevaringsperiode tilmelder dig en ydelse i Kirken, eller tilmelder dig som frivillig i et samfundsforbedrende og humanitært program, vil de persondata, som du udleverede i forbindelse med købet, blive en del af dit personregister for sådanne kirkeydelser eller -programmer, og vi vil eventuelt anvende dem i forbindelse med din deltagelse i disse i overensstemmelse med vores Persondatapolitik.
  4. Du må forstå, at et afgørende aspekt af vores markedsføringsaktiviteter går ud på at gøre vores markedsføringsmateriale mere relevant for dig. Vi gør dette ved at tilpasse din unikke profil baseret på relevante egenskaber, og derefter bruge denne profil til at give dig kommunikation, reklamer, tilbud, nyhedsbreve og anden salgsfremmende information om produkter og ydelser, der kan have interesse for dig.
  5. Vi vil tage passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine persondata mod uautoriseret adgang eller tyveri, samt tilfældigt tab, manipulation eller ødelæggelse. Vores medarbejdere eller tredjepartspersonale vil kun have adgang til persondata efter nødvendigt behov og vil være underlagt strenge fortrolighedsforpligtelser. Du må imidlertid forstå, at sikkerhed og tryghed er forpligtelser, som vi gør vores yderste for at opfylde, og som aldrig kan garanteres.
  6. Hvis du er registreret til at modtage salgsfremmende information, såsom kommunikation, reklamer, tilbud og nyhedsbreve, via e-mail eller andre elektroniske kommunikationskanaler, kan du ændre indstillinger for at modtage sådan salgsfremmende information ved at klikke på opt-out (fravalg) linket i sådan salgsfremmende information.
  7. Hvis du er registreret til at modtage trykt salgsfremmende information, såsom tidsskrifter, kommunikation, reklamer, tilbud og nyhedsbreve, kan du gøre indsigelser mod at modtage yderligere trykt salgsfremmende information ved at indsende en anmodning til vores Databeskyttelsesrådgiver i overensstemmelse med artikel 8.8 i denne Persondatapolitik.
 11. HVILKE RETTIGHEDER HAR DU?
  1. Du kan på ethvert tidspunkt anmode om information om dine persondata, berigtigelse, sletning eller restriktion af dine persondata og kan gøre indsigelser imod yderligere behandling deraf, ved at kontakte databeskyttelsesrådgiveren via dpo@scientology.net eller kontaktdetaljerne nedenfor.
  2. Mere specifikt har du ret til at anmode om indsigt til alle persondata behandlet af os om dig, hvilket betyder, at du har ret til at bede os om at få udleveret en kopi af dine persondata. Vi forbeholder os retten til at forlange et rimeligt administrativt gebyr for flere efterfølgende anmodninger om indsigt, der klart er indsendt for at forårsage gene eller skade for os. Hver anmodning skal angive, hvilke datakategorier du ønsker indsigt i og for hvilke behandlingsaktiviteter.
  3. Du har ret til gratis at få foretaget korrektion, dvs. at kræve, at enhver persondata om dig, som er ukorrekt, korrigeres. Hvis du sender en anmodning om korrektion, skal din anmodning ledsages af dokumentation for den mangelfulde beskaffenhed af de data, som der anmodes om at blive korrigeret.
  4. Du har ret til at tilbagekalde dit tidligere meddelte samtykke med hensyn til behandling af dine persondata.
  5. Du har ret til sletning, dvs. at anmode om at persondata om dig slettes, hvis disse data ikke længere er nødvendige i lyset af formålene anført ovenfor, eller hvis du tilbagekalder dit samtykke til vores behandling af dem. Men du bør huske på, at en anmodning om sletning vil blive vurderet af os i forhold til:
   • Vores og en tredjeparts interesser, som kan tilsidesætte dine interesser; eller
   • Juridiske eller andre forpligtelser eller administrative eller retslige ordrer, som modsiger en sådan sletning.
  6. Du har ret til begrænsning i stedet for sletning, dvs. at bede om at vi begrænser behandlingen af dine persondata hvis:
   • Vi er ved at fastslå rigtigheden af dine persondata; eller
   • Behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig sletningen af dine persondata; eller
   • Du har brug for dine persondata for at fastslå, gøre brug af eller forsvare et juridisk krav, mens vi ikke længere har brug for dine persondata med henblik på formålene ovenfor; eller
   • Vi tjekker, om vores legitime interesser tilsidesætter dine interesser, hvis du udøver din ret til at gøre indsigelser (se nedenfor).
  7. Du har ret til at gøre indsigelser mod behandlingen af dine persondata hvis:
   • Der er berettigede grunde, der vedrører netop din situation, som berettiger til en indsigelse; og
   • Behandlingen er baseret på vores legitime interesse, og vores legitime interesser ikke tilsidesætter dine interesser.
  8. Du har ret til dataportabilitet, dvs. at modtage alle persondata, som du har udleveret til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, hvis behandlingen er baseret på dit samtykke eller en kontrakt med dig.
  9. Hvis du ønsker at indsende en anmodning om at udøve en eller flere af de rettigheder, der er beskrevet ovenfor, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver ved at sende en e-mail til dpo@scientology.org. En e-mail med en anmodning om at udøve en rettighed vil ikke blive opfattet som samtykke til behandling af dine persondata ud over det, der er nødvendigt for at kunne håndtere din anmodning. En sådan anmodning skal opfylde følgende betingelser:
   • Udtrykke klart og tydeligt, hvilken rettighed du ønsker at udøve; og
   • Udtrykke klart og tydeligt grundene til at udøve din rettighed, hvis det er nødvendigt; og
   • Din anmodning bør være dateret og underskrevet; og
   • Din anmodning skal ledsages af en digitalt scannet kopi af dit identitetskort, der dokumenterer din identitet. Hvis du bruger kontaktformularen, kan vi bede dig om din underskrevne bekræftelse og legitimation.

   Vi vil omgående informere dig om, at vi har modtaget din anmodning. Hvis anmodningen opfylder betingelserne ovenfor og viser sig at være gyldig, vil vi indfri den så hurtigt som muligt, og senest tredive (30) dage efter at have modtaget din anmodning. Hvis du har en klage over vores behandling af dine persondata, kan du altid kontakte vores databeskyttelsesrådgiver ved at sende en e-mail til dpo@scientology.org. Hvis du stadig er utilfreds med vores svar, kan du klage til den kompetente databeskyttelsesmyndighed (se listen af nationale myndigheder på edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en).

 12. DATABESKYTTELSESRÅDGIVER
  1. Hvis du har spørgsmål angående denne Persondatapolitik, så kontakt venligst vores databeskyttelsesrådgiver ved Scientology Kontinentalt Forbindelseskontor for Europa (DPO), Fabriksparken 15, 2600 Glostrup, eller send en e-mail til dpo@scientology.net.