Indledning

Bakterier og virus kan sprede sig. Når nogen i din husstand har en smitsom sygdom, er det nødvendigt at tage ekstra forholdsregler for at forhindre at sygdommen spredes til andre medlemmer af husstanden.

At vide hvordan bakterier og virus kan spredes, er det første trin i at forhindre deres overførsel.

Hvad er bakterier og virus?
bakterier

Bakterier er bittesmå encellede organismer der kun kan ses gennem et mikroskop. Bakterier får næringsstoffer fra deres omgivelser som i nogle tilfælde er dig eller et andet levende væsen eller dyr.

Der findes både gode og dårlige bakterier. Eksempler på gode bakterier er dem der hjælper fordøjelsessystemet ved at holde det i gang og forhindre at skadelige bakterier trænger ind.

Nogle bakterier bruges endda til at fremstille lægemidler og vacciner.

Skadelige bakterier bidrager til huller i tænderne, ørebetændelser, streptokok-halsbetændelse og mange andre infektioner og sygdomme.

virus

Virus er meget små organismer, endnu mindre end bakterier. Virus kan kun formere sig og overleve når de er inde i en levende celle. Selvom deres levetid udenfor levende celler sædvanligvis er kort, kan nogle virus overleve i adskillige dage på døde genstande og materialer.

Hvis en levende krop er inficeret med en virus, indeholder kropsvæskerne virussen. Og når disse væsker efterlades på overflader, såsom et dørgreb eller en vandhane, kan virussen overleve på disse overflader i timer eller dage og overføres til en anden levende krop.

vært

En vært er enhver organisme hvorpå eller hvori bakterier og virus lever for at få næring eller beskyttelse. En person eller et dyr — katte, hunde, fugle, alt levende — kan være en vært.

Når en virus er flyttet ind i en persons eller et dyrs krop (værten), formerer den sig og spredes let og kan gøre ham syg. Virus forårsager milde sygdomme, såsom forkølelser, men de er også skyld i mere alvorlige sygdomme såsom mæslinger. 

Hvordan bakterier og virus spredes

Bakterier og virus (smitstoffer) kan spredes på mange måder. Der foregår tre hovedtyper af overførsel:

Direkte kontakt

Indirekte kontakt

Luftbåren

Direkte kontakt

host

Direkte kontakt betyder, grundlæggende set, kontakt fra person til person. Dette omfatter håndtryk, highfives, fist bumps, kys og kram.

Hvis en person er vært for smitstoffer, indeholder hans kropsvæsker smitstoffer. Når han nyser eller hoster, vil mikroskopiske dråber havne på hans hænder.

Hvis han derefter rører direkte ved en anden person, såsom ved at give ham hånden, kan han overføre smitstofferne til den anden person.

Indirekte kontakt

indirekte kontakt

Indirekte kontakt opstår når nogen spreder smitstoffer på en genstand, og en anden person så rører ved den genstand og smitstofferne spredes til den person.

Smitstoffer kan opholde sig på:

Dørgreb

Gelændere

Bordplader

Vandhaner

Telefoner

Nøgler

Kreditkort

Tablets

Fjernbetjeninger

Keyboards

Kuglepenne

Enhver anden genstand eller overflade der berøres ofte

host

Så værten nyser eller hoster og berører derefter dørgrebet og efterlader smitstoffer på det.

En anden person rører det samme dørgreb og får smitstofferne på sig.

Hvis personen derefter rører ved sine øjne, sin næse, sin mund eller sine ører før han vasker hænder grundigt, kan smitstofferne trænge ind i hans krop.

En anden almindelig form for indirekte kontakt sker når folk deler ting. Mikroskopiske dråber af kropsvæske er til stede på alt der kommer i kontakt med en persons mund.

Så indirekte kontakt finder sted når folk deler bestik, vandflasker, drikke, mad mv., og smitstoffer kan overføres fra én person til en anden.

Luftbåren

Smitstoffer kan også bevæge sig gennem luften fra én person til en anden.

For eksempel sendes smitstoffer ud i luften når en vært hoster eller nyser. De mikroskopiske dråber fra et host eller nys kan bevæge sig gennem luften og sprede smitstoffer når de lander på overflader eller på en anden person.

Mennesker taber konstant hudceller og hår. Disse kan også indeholde smitstoffer der derefter kan bevæge sig gennem luften og smitte andre.

Det vigtigste at vide er at en person kan være en vært uden nogensinde at vide det. For eksempel kan en person have en virus i sin krop og trods det ikke have nogen sygdomssymptomer. Måske vil han aldrig blive syg. Men en anden der kommer i kontakt med ham, kan stadig pådrage sig virussen og blive syg. 

Hvordan bakterier og virus spredes

1

Smitstoffer
Smitstoffer er bakterier eller virus der kan forårsage infektion eller sygdom.

2

Vært
Smitstofferne lever i en persons eller et dyrs celler (værten).

3

Udsendelse
Smitstofferne forlader værten gennem øjnene, næsen, munden, ørerne, åbne sår, urinvejssystemet mv.

Direkte kontakt
(person til person)
Indirekte kontakt

(person til genstand, eller delt mad eller drikke, til person)
4

Overførsel
Smitstofferne overføres ved direkte eller indirekte kontakt eller gennem luften.

Luftbåren
(gennem luften)
4

Overførsel
Smitstofferne overføres ved direkte eller indirekte kontakt eller gennem luften.

5

Indtrængen
Smitstofferne inficerer en ny vært gennem øjnene, næsen, munden, ørerne, åbne sår mv.

6

Ny vært
Den nye vært kan blive syg eller ikke, men han kan nu overføre smitstofferne til andre.

Retningslinjer for husstande med en person i isolation

Fordi smitstoffer er lette at overføre fra én person til en anden, er det vigtigt at isolere enhver der har eller måske har en smitsom sygdom, for at beskytte andre — familie, venner, bekendte og resten af samfundet. Isolation betyder at adskille en person fra andre så ingen smitstoffer videregives til dem.

Hvis nogen i din husstand har en smitsom sygdom (eller du mistænker at personen måske er smittebærende baseret på dennes symptomer), så gør straks følgende:

 1. Hold hele din husstand hjemme.
 2. Gå ikke på arbejde eller i skole. Arbejd eller studér hjemmefra.
 3. Kontakt din læge for at bede om råd. Ring først før du tager hen til en klinik eller lægekonsultation eller et hospital. Det er måske tilrådeligt at blive hjemme og beskytte andre fra at blive smittet, medmindre sygdommen er alvorlig.
 4. Bemærk: Hvis en person har alvorlige symptomer såsom vejrtrækningsbesvær, høj feber mv., så søg straks lægehjælp.
 5. Hold den syge person isoleret fra resten af husstanden. Sørg for at ældre og personer der er modtagelige for sygdom, holdes langt væk fra den syge person.
 6. Lad ikke den syge person have kontakt med kæledyr eller andre dyr.
 7. Hvis en syg person kæler med sin kat eller hund, for eksempel, kan han efterlade smitstoffer på kæledyrets pels der kan overføres til andre som klapper dyret senere.
 8. Få den syge person til at holde sig i et adskilt værelse indtil han er kommet sig fuldstændigt og ikke smitter mere.
 9. Find ud af fra din læge hvornår det er sikkert for personen at vende tilbage til arbejdet eller at omgås andre.
 10. Vær omhyggelig med at følge alle anbefalinger vedrørende hygiejne og desinfektion der er angivet i dette hæfte.

Rengøring og desinfektion

Det er nødvendigt med hyppig rengøring og desinfektion når nogen i din husstand har en smitsom sygdom.

Rengøring henviser til at fjerne snavs og urenheder fra overflader. Rengøring alene fjerner ikke alle smitstoffer.

Desinfektion henviser til brug af kemikalier til at dræbe smitstoffer på overflader. Desinfektion rengør ikke nødvendigvis overflader, men ved at dræbe smitstoffer på en overflade efter rengøring kan risikoen for spredning af smitte mindskes yderligere.

Produkter der skal bruges til desinfektion

Når en person i din husstand er syg og er isoleret, så forøg hyppigheden af rengøring og desinfektion, især af overflader der berøres ofte, såsom borde, dørgreb, lyskontakter, håndtag, skriveborde, telefoner, toiletter, vandhaner og vaske.

 1. Brug et standardmæssigt desinfektionsmiddel såsom brintoverilte for at desinficere en overflade. Brug enhver koncentration fra 3 pct. (almindelig husholdningsudgave) til 7,9 pct.
 2. Et andet effektivt desinfektionsmiddel er ætyl- eller isopropylalkohol. Brug alkoholbaserede produkter med mindst 70 pct. alkohol. Brug ikke produkter med et alkoholindhold på over 90 pct. da disse vil fordampe før de dræber virus.
 3. Du kan også anvende en vandig klorinopløsning bestående af 20 ml klorin til 1 liter koldt vand. Når du forbereder en klorinopløsning, så tjek altid flaskens udløbsdato for at sikre dig at klorinen ikke er udløbet.
 4. Bemærk: Bland aldrig klorin med noget andet rengøringsmiddel eller nogen anden væske udover vand.
 5. Læs og følg altid producentens vejledning i hvordan du anvender desinfektionsmidlet, herunder hvor lang tid det bør efterlades på en overflade.

Den isolerede persons værelse

Hvis du er nødt til at være i kontakt med den syge person på grund af personens alder eller svage tilstand:

 1. Tag altid en beskyttelsesmaske og engangshandsker på før du træder ind i den syge persons værelse.
 2. Sørg for at den syge person også tager en beskyttelsesmaske på før du træder ind i værelset.
 3. Tag din maske og dine handsker af, og smid dem i en affaldsspand foret med en pose når du forlader værelset.
 4. Vask hænderne grundigt.

Badeværelse

En syg person der er isoleret, bør bruge et andet badeværelse end det andre personer i husstanden bruger.

Hvis der ikke er noget separat badeværelse:

 1. Desinficér badeværelset hver gang efter brug idet du følger de retningslinjer for rengøring og desinfektion der er angivet i dette hæfte.
 2. Brug engangshandsker (og ideelt set en beskyttelsesmaske hvis du har en) når du rengør og desinficerer badeværelset.
 3. Når du er færdig med at desinficere, så tag handskerne af, og smid dem væk.
 4. Vask hænderne grundigt.

Tallerkener og bestik

Personen i isolation bør bruge engangstallerkener og -bestik.

Hvis der ikke er nogen engangstallerkener og noget engangsbestik til rådighed, så vask og desinficér servicet i en opvaskemaskine der har et sidste skyl med en temperatur på mindst 65 °C.

Hvis der ikke er nogen opvaskemaskine til rådighed, så desinficér servicet grundigt ved at gøre følgende:

 1. Brug engangshandsker (og en maske hvis du har en) til at tage brugt service direkte til en tom vask. Behold handskerne på.
 2. Vask og skyl tallerkener, glas og bestik grundigt.
 3. Tag handskerne af, og smid dem væk. Vask hænderne grundigt. Tag et nyt par handsker på.
 4. Lad det rene service stå i blød i mindst to minutter i en opløsning bestående af 10 ml klorin per 4 liter koldt vand.
 5. Lad vandet løbe af, og lufttør det.
 6. Tag handskerne af, og smid dem væk.
 7. Vask hænderne grundigt.

Affald

 1. Reservér en affaldsspand foret med en pose til den syge persons værelse.
 2. Brug engangshandsker (og en maske hvis du har en) når du fjerner affaldsposer og håndterer og smider en syg persons affald ud.
 3. Anbring den fuldt forseglede affaldspose i en udendørs affaldsbeholder.
 4. Tag handskerne af, og smid dem væk.
 5. Vask hænderne grundigt.

Vasketøj

Bær altid engangshandsker (og en maske hvis du har en) når du håndterer en smittet persons vasketøj.

 1. Hold den syge persons vasketøj adskilt fra resten af husstandens. Skaf en engangspose eller vaskepose der kan vaskes sammen med resten af den syge persons vasketøj.
 2. Advarsel: Lad være med at ryste vasketøjet så du ikke spreder smitstoffer gennem luften!
 3. Vask tøj i henhold til vaskeanvisningerne idet du anvender den varmest mulige passende indstilling. Jo højere temperatur, jo mere sandsynligt er det at du dræber virus og bakterier.
 4. Advarsel: Overfyld ikke vaskemaskinen med tøj eller sengelinned. Efterlad nok plads til at vandet i tilstrækkelig grad kan vaske snavs og smitstoffer bort.
 5. Når du er færdig med at lægge den syge persons vasketøj i maskinen, så tag handskerne af, og smid dem væk.
 6. Vask hænderne grundigt.
 7. Start vasken. Når vandet løber ind i vaskemaskinen, så tilsæt 120 til 240 ml brintoverilte til vaskemaskinen.
 8. Advarsel: Hæld ikke brintoverilten direkte på noget der ikke er hvidt, da den vil afblege det.
 9. Tør vasketøjet fuldkomment på den varmest anbefalede indstilling.
 10. Desinficér vaskemaskinen i henhold til producentens anvisninger.
 11. Rengør og desinficér den syge persons snavsetøjskurv ved at følge anbefalingerne for desinfektion i dette hæfte før en ny pose anbringes i kurven.
 12. Opsummering

  Ved at følge retningslinjerne og forholdsreglerne i dette hæfte kan du hjælpe til med at undgå at sprede sygdom.   Den information der er givet her, er kun til information og bør ikke opfattes som en erstatning for professionel lægefaglig rådgivning. Søg altid rådgivning fra din læge eller andet kvalificeret sundhedspersonale med hensyn til ethvert spørgsmål du måtte have.


  Ordliste

  luftbåren: båret gennem luften.

  bakterier: meget små, encellede organismer der kun kan ses gennem et mikroskop. Bakterier findes næsten overalt, blandt andet i og på menneskekroppen. Nogle er gavnlige såsom bakterier der hjælper til med fordøjelsen. Andre kan have skadelige virkninger såsom dem der forårsager huller i tænderne eller sygdomme.

  klorin: et stærkt kemikalie der bruges til rengøring og slår skadelige bakterier og smitstoffer ihjel.

  kropsvæsker: de væsker der findes i og kommer fra en krop såsom spyt, urin, slim og blod.

  smitsom: kan overføres fra én person til en anden, især gennem fysisk kontakt eller gennem luften.

  desinfektionsmiddel: en kemisk væske der dræber bakterier og andre mikroorganismer.

  mikroskopisk dråbe: en meget lille væskedråbe der frembringes når nogen hoster, nyser, taler mv., som indeholder stoffer fra spyt og slim og muligvis bærer smitstoffer såsom bakterier og virus.

  ætylalkohol: (almindelig alkohol) en type alkohol der bl.a. fremstilles af gæret korn. Det er en farveløs væske med en skarp lugt der har mange anvendelser, herunder at dræbe bakterier og nogle virus.

  vært: en organisme hvori eller hvorpå bakterier og virus lever.

  brintoverilte: en kemisk forbindelse i vandig opløsning der anvendes til at dræbe sygdomsfremkaldende mikroorganismer og tillige som blegemiddel til at lysne eller fjerne farven fra noget.

  død: ikke at have de egenskaber der forbindes med aktive, levende organismer; ikke i live.

  infektion: en sygdom eller medicinsk tilstand forårsaget af en virus, bakterier mv.

  svag tilstand: en medicinsk tilstand der forårsager mangel på kræfter eller energi.

  isolere: adskille en person med en sygdom fuldkommen fra andre mennesker så sygdommen ikke spredes.

  isolation: handlingen eller resultatet af fuldstændigt at adskille en person med en sygdom fra andre mennesker så sygdommen ikke vil spredes.

  mæslinger: en yderst smitsom sygdom som normalt forekommer i barndommen, med symptomer der omfatter en høj temperatur og et kraftigt, rødt udslæt af små pletter der spreder sig udover kroppen.

  forholdsregel: noget der gøres for at beskytte folk fra mulig sygdom, skade eller vanskeligheder.

  desinfektion: det at fjerne inficerende materiale; gøre noget rent og frit for mikroorganismer der forårsager sygdom.

  opløsning: en flydende blanding af et eller flere stoffer såsom et fast stof opløst i en væske.

  streptokok-halsbetændelse: en betændelsestilstand i halsen forårsaget af en slags bakterier der kaldes streptokokker. Streptokok-halsbetændelse forårsager ondt i halsen, feber og afsvækkelse.

  modtagelig: som har en vis sandsynlighed for at blive påvirket af en bestemt ting.

  symptom: en forandring i kroppen der viser at nogen har en sygdom.

  overførsel: det at en virus eller sygdom føres fra én person til en anden person.

  overføre: forårsage at en virus eller sygdom gives videre til folk eller føres fra én person til en anden person.

  urinvejssystemet: det system af organer og dele i kroppen der producerer, opbevarer og udskiller urin.

  virus: en smitsom kilde til sygdom i kroppen der er for lille til at kunne ses gennem et almindeligt mikroskop. De kan smitte mennesker med forkølelse og mere alvorlige sygdomme.

Yderligere resurser

Download og udskriv disse skilte til dit hjem og/eller din virksomhed med en samfundskritisk funktion.

At holde afstand

En effektiv måde at forhindre spredningen af sygdom og smitte på er at praktisere social afstand.

Personlig kontakt

Af hensyn til alles sundhed og sikkerhed beder vi dig undgå personlig kontakt med andre.

Procedure for håndvask

Håndvask er en af de mest effektive måder til at forhindre spredningen af smitstoffer.

Hånddesinfektionsmiddel

Hånddesinfektionsmiddel bruges udover håndvask eller på et sted eller i en situation hvor sæbe og vand ikke umiddelbart er tilgængeligt.