HVORDAN E-METERET VIRKER

Når E-Meteret anvendes, og man holder om dets elektroder, sendes en meget svag elektrisk strøm (omkring 1,5 volt – mindre end det, der svarer til strømmen fra et lommelygtebatteri) gennem ledningerne, gennem personens krop og tilbage til E-Meteret. Denne strøm er så svag, at man ikke kan mærke den, når man holder om elektroderne.

Billederne i sindet indeholder energi og masse. Energien og kraften i billeder af smertefulde oplevelser kan have en skadelig indvirkning på mennesket. Denne skadelige energi eller kraft kaldes ladning.

Når personen, der holder E-Meterets elektroder, tænker en tanke, ser på et mentalt billede, genoplever en hændelse eller ændrer en del af det reaktive sind, så bevæger og ændrer han den aktuelle mentale masse og energi. Disse ændringer i sindet har indflydelse på den lille elektriske strøm, der er udsendt af E-Meteret, og det forårsager, at nålen på skiven bevæger sig. Nålereaktionerne på E-Meteret fortæller auditoren, hvor ladningen ligger, og at det bør tages op under auditeringen.

Forskellige nålebevægelser har nøjagtige betydninger, og auditors ekspertise omfatter en komplet forståelse af alle E-Meterets reaktioner. Ved hjælp af E-Meteret sikrer auditoren, at processen dækker det korrekte område, således at den skadelige energi, der er forbundet med den pågældende del af præclears reaktive sind, aflades. Når ladningen formindskes, øges personens evne til at tænke klart på det pågældende område, og hans potentiale for overlevelse øges i samme grad. Som et resultat af det opdager præclear ting om sig selv og sit liv – nye erkendelser om tilværelsen, de milepæle der markerer hans fremskridt.

Erkendelserne resulterer i højere bevidsthed og således større evne til at få tingene til at lykkes.