AUDITORENS KODEKS

Denne kodeks dukkede første gang op som et kapitel i bogen Dianetics: Den oprindelige afhandling, der blev skrevet af L. Ron Hubbard i 1947 og offentliggjort første gang i 1951. Efterfølgende gav mange timers auditering udført af auditorer fra hele verden L. Ron Hubbard oplysninger til at forbedre kodeksen og dermed forbedre disciplinen i auditering. Auditorens Kodeks blev revideret flere gange i 1950’erne og 1960’erne, og den endelige version blev offentliggjort i juni 1980.

Auditorens Kodeks er et grundlæggende redskab for auditering og livet. Som L. Ron Hubbard skrev i Dianetics: ”Auditorens Kodeks ... afstikker Menneskets mønster for overlevelsesadfærd. En clear fungerer mere eller mindre af sig selv på basis af denne kodeks. Fordi Dianetics’ og Scientologys grundlæggende aksiomer udgør det grundlæggende for selve tanken, virker det, der virker inden for auditering, også i livet.

Som auditor lover jeg hermed at følge Auditorens Kodeks.

1. Jeg lover ikke at evaluere for præclear eller fortælle ham, hvad han bør mene om sin egen case i session.

2. Jeg lover ikke at invalidere præclears case eller fremskridt i eller uden for session.

3. Jeg lover udelukkende at levere Standard Tech til præclear på den standardmæssige måde.

4. Jeg lover at overholde alle auditeringsaftaler, når de først er indgået.

5. Jeg lover ikke at auditere en præclear, som ikke har fået nok hvile, eller som er fysisk træt.

6. Jeg lover ikke at auditere en præclear, som ikke har spist ordentligt, eller som er sulten.

7. Jeg lover ikke at tillade hyppige skift af auditorer.

8. Jeg lover ikke at sympatisere med en præclear, men at være effektiv.

9. Jeg lover, at jeg ikke vil lade præclear afslutte sessionen, fordi han har besluttet sig for det, og at afslutte de cyklusser, jeg har påbegyndt.

10. Jeg lover aldrig at forlade en præclear i session.

11. Jeg lover aldrig at blive vred på en præclear i session.

12. Jeg lover at gennemføre enhver større casehandling til en flydende nål.

13. Jeg lover aldrig at fortsætte nogen enkelt handling forbi dens flydende nål.

14. Jeg lover at skænke væren til præclear i session.

15. Jeg lover ikke at blande processerne fra Scientology med andre praksisser, bortset fra når præclear er fysisk syg, og kun lægebehandling vil hjælpe.

16. Jeg lover at opretholde kommunikationen med præclear og ikke at afbryde hans kommunikation eller tillade ham at overkøre i session.

17. Jeg lover ikke at indskyde kommentarer, udtryk eller forstyrrelser i session, som vil distrahere præclear fra hans case.

18. Jeg lover at fortsætte med at give præclear processen eller auditeringskommandoen i session, når der er behov for det.

19. Jeg lover ikke at lade præclear udføre en forkert forstået kommando.

20. Jeg lover ikke at forklare, retfærdiggøre eller komme med undskyldninger i session for nogen auditorfejltagelse, hvad enten den er virkelig eller indbildt.

21. Jeg lover at vurdere præclears eksisterende case-tilstand udelukkende ved hjælp af standardmæssige case supervisor-data og ikke afvige på grund af en eller anden indbildt afvigelse i casen.

22. Jeg lover aldrig at bruge de hemmeligheder, en præclear har afsløret i session, til afstraffelse eller personlig vinding.

23. Jeg lover aldrig at forfalske arbejdsark fra sessioner.

24. Jeg lover at sørge for, at ethvert bidrag, der er modtaget for auditering, bliver refunderet ifølge de policy, der gælder for Claims Verification Board, hvis præclear er utilfreds og forlanger det, inden for 3 måneder efter auditeringen. Den eneste betingelse er, at han ikke senere må blive auditeret eller uddannet.

25. Jeg lover ikke at anbefale Dianetics eller Scientology alene for at helbrede sygdomme eller behandle de sindssyge, vel vidende at hensigten med dem var åndeligt udbytte.

26. Jeg lover fuldt ud at samarbejde med Dianetics’ og Scientologys autoriserede organisationer om at sikre disse emners etiske brug og udøvelse.

27. Jeg lover at nægte at tillade, at noget individ bliver fysisk skadet, voldsomt beskadiget, opereret eller dræbt i den ”mentale behandlings” navn.

28. Jeg lover ikke at tillade seksuelle friheder over for patienter eller overgreb på dem.

29. Jeg lover ikke at tillade, at sindssyge personer får adgang til de praktiserendes rækker.