SCIENTOLOGY VÆRKTØJER TIL ØKONOMISK SIKKERHED

Scientology gennembruddene, der viser dig, hvordan du bliver solvent, så du let kan opnå sikkerhed.

Der er en metode til at opnå alt, hvad du vil, i livet. Der findes en metode til at blive fri fra sliddet med at tage hånd om sine affærer og håndtere de prøvelser, der er forbundet med stigende omkostninger. Når alt kommer til alt, afhænger din egen lykke og åndelige stræben af det. Når du ved hvordan, kan du gardere dig mod økonomiske bekymringer. Og selvom man skulle stå over for en krise, kan man hurtigt komme sig.

På kurset Scientology værktøjer til økonomisk sikkerhed lærer man de principper, som styrer økonomien – for en hvilken som helst organisation, uanset størrelse, og for en hvilken som helst person. Ved at opnå tryghed kan man hellige sig livets højere mål.

På dette kursus vil du lære:

  • Hvordan man planlægger sin økonomi, så man aldrig kommer i gæld.
  • Hvordan man gør alle sine udgifter til en investering i ens fremtid.
  • De tiltag der skal tages for at etablere og opretholde fortræffelig kreditværdighed og solvens.

De fundamentale sandheder på dette kursus kan, når de anvendes, resultere i fortsat velstand og økonomisk vækst – for dig, din familie eller din virksomhed, stor eller lille.

”Penge er en vare. De er underkastet visse realiteter.”

– L. Ron Hubbard

”Jeg forstår, hvorfor tingene gik galt før i tiden, og jeg ved, at når jeg anvender denne teknologi, vil mit firma komme til at blomstre. Jeg kan analysere mit firma og se, hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer, og se, hvordan jeg kan kontrollere det og få det til at vokse. Jeg føler mig stærkere og mere sikker, fordi jeg har en plan. Det er den virkelige definition på sikkerhed.” – V.J.

Hele området økonomi var tidligere altid lidt mystisk og svært at forstå. Nu er det temmelig enkelt og let at anvende. Det her er et storartet kursus.” – R.S.

Før dette kursus troede jeg, at økonomisk tryghed var for dem, som omgav sig med rige mennesker lige fra fødslen, eller som fik en arv. Økonomisk tryghed er mulig, hvis man har de rette værktøjer og anvender dem konsekvent. Nu føler jeg virkelig, at jeg har fået en glimrende start.” – S.P.

Efter jeg og min kone lavede dette kursus, forstår vi hinanden meget bedre, og vi har den teknologi, vi skal bruge, for at få en fornuftig økonomi for første gang nogensinde!” – C.K.

Kurser om tilværelsen: Skabt til let og effektiv forståelse

Når du studerer et Kursus i at forbedre tilværelsen, bruger du noget, der er blevet udviklet i Scientology, som kaldes et ”checksheet”. Hvert trin på kurset er opført i rækkefølge, og man afmærker dem, efterhånden som man bliver færdig med dem. Dette gør det muligt for hver eneste studerende at studere i sit eget optimale tempo.

Kursets længde er 7 dage deltid.

Tilmeld dig kurset Scientology værktøjer til økonomisk sikkerhed
SCIENTOLOGY KURSER TILBYDES DAGLIGT

Scientology Kurser i at forbedre tilværelsen leveres af uddannede specialister i Scientology organisationer rundt om i verden.

Vores Kirke leverer alle former for Dianetics og Scientology introduktionsservice. De omfatter aften- og weekend-seminarer, som giver et overblik over grundlæggende principper og deres anvendelse i livet.

Relaterede servicer