RESULTATER AF AT INDFØRE
PROGRAMMET

Kvaliteten af Narconons resultater har givet respekt og støtte blandt politifolk, politikere, myndigheder, og ikke mindst pårørende til misbrugere.

Narconons afvænningscentrer og undervisningsgrupper findes på alle fem kontinenter.

Rigtigt mange – op mod 160 offentlige myndigheder og organisationer – har valgt at samarbejde med Narconon om brugen af disse metoder.

Statistikken viser, at de forskellige Narconons tilsammen har reddet tæt på 40.000 misbrugere og undervist over 16 millioner elever.

Narconon Arrowhead har efteruddannet fagfolk fra 20 lande og fra 47 amerikanske stater. Narconons rehabiliteringsprogram har fået det blå stempel som en autoriseret efteruddannelse af misbrugsspecialister.

De materialer, Narconon anvender, findes nu på 18 sprog.

Narconon arbejder med personer af enhver race og enhver kulturel og religiøs baggrund samt med et bredt spektrum af fagfolk og frivillige. Narconon har uddannet ansatte inden for det filippinske narkotikabekæmpelsesorgan, har arbejdet sammen med Sveriges hær og flåde, har præsenteret afvænnings- og forebyggelsesprogrammer ved internationale konferencer og har samarbejdet med politi, private organisationer, firmaer og ungdomsgrupper.

Behovet for effektiv narkoafvænning er større i dag end nogensinde. For at øge indsatsen yderligere er Narconon gået i alliance og partnerskab med politikere, offentlige myndigheder, læger og sundhedseksperter rundt om i verden. Følgende er et udpluk af tilbagemeldingerne og opbakningen til Narconon-programmet.

REGERINGER

Som formand for senatets særlige misbrugsudvalg vil jeg gerne benytte denne lejlighed til at takke jer og jeres organisation for det arbejde, I har udført i forbindelse med bekæmpelsen af stofmisbrug. På grund af det store arbejde, Narconon og andre tilsvarende organisationer udfører, er der en chance for, at det nuværende ideal med et samfund uden stoffer en dag kan blive en realitet.

Narconons resultater taler for sig selv. Tilbagemeldinger fra folk, der har været igennem programmet, bakker helt og holdent op om Narconon. Narconons unikke tilgang til, hvordan man hjælper misbrugere ud af deres afhængighed hurtigere end normalt, er bemærkelsesværdig.

Kampen mod misbruget af euforiserende stoffer vil kun lykkes i et samarbejde, der både involverer de offentlige myndigheder og den private sektor. Jeg er stolt over at være tilknyttet Narconon og opfordrer andre til at være med i kampen mod stofmisbrug. – Senator, USA

De resultater, som I opnår, er imponerende. Det har været meget positivt og lærerigt at have mødt nogle af Narconons tidligere klienter – mennesker som er sluppet fri af deres afhængighed, og som er blevet i stand til at vende tilbage til et normalt arbejds- og familieliv. – Riksdagsmedlem, Sverige

Stofmisbrug er fortsat en af de vanskeligste og vigtigste udfordringer, som vort samfund endnu ikke har klaret. Denne evigt tilbagevendende håbløshed må have en ende, og kun gennem den enkeltes engagerede indsats og med organisationer som jeres, kan vi vinde denne kamp. I har i de sidste 25 år arbejdet på at forebygge stofmisbrug, og samtidig har I givet vejledning og oplysning til mennesker, som er blevet lokket ud i at bruge illegale stoffer. Siden I blev grundlagt i 1966, er I vokset, så der nu er Narconon-centre i hele verden – et stærkt bevis på, at jeres programmer og metoder er effektive. – Tidligere guvernør i Californien, USA

LÆGER

Narconon har opnået en enestående position, når det drejer sig om afvænning af stofmisbrugere. Det tilbyder misbrugere en relativt smertefri, stoffri abstinensperiode – noget som de fleste misbrugere og professionelle mener er umuligt. Narconon har udviklet effektive programmer, uden at det har kostet skatteyderne noget, i en periode, hvor det offentlige har givet milliarder ud til eksperimenter, som ikke har barslet med tilfredsstillende løsninger. – Læge, afvænningsspecialist, USA

Jeg har nu fået næsten 4.000 personer gennem Hubbard afgiftningsprogrammet. Jeg kan uden forbehold sige, at det virker. Det er fortsat den eneste måde at gøre noget ved virkningerne af de ophobede giftstoffer. Og der er intet andet i sigte. – Læge, USA

I forbindelse med mit arbejde har jeg haft lejlighed til at overvåge resultaterne af Narconons afgiftningsprogram på første hånd og set, at de er intet mindre end mirakuløse. Det fælles tema, som de, der har gennemført programmet, kredser om, er, at de ikke længere er hæmmede af gifte, som førhen lukkede af for, at de fuldt ud kunne leve livet. De giver udtryk for en øget mental klarhed og et nyt håb for fremtiden. De har en lykkeligere, sundere og mere produktiv tilværelse foran sig efter færdiggørelse af programmet. – Læge, USA

VI SYNES, AT JERES INFORMATIONS-MATERIALER om VIRKNINGERNE AF STOFFER, OG HVAD DE MEDFØRER, er UVURDERLIGE og LET FORSTÅELIGE.

Jeg har fungeret som lægelig konsulent for Narconon-programmet i 15 år. I de sidste ti år har jeg studeret de resultater, som er opnået ved at bruge en afgiftningsmetode, der er udviklet af L. Ron Hubbard, og som anvender vitaminer, saunabade og motion som en del af Narconon-programmet. Narconons klienter, der har en fortid med moderat til yderst kraftigt stofmisbrug, viser en markant forbedring mht. at være til stede, at kunne tænke klart og generelt at have en god helbredstilstand, efter at de har gennemgået programmet. De fleste melder også om en markant mindre trang til stoffer eller alkohol. Offentliggjorte videnskabelige studier af metoden har vist, at det er lykkedes at mindske koncentrationen af en række giftstoffer og forurening i kroppens væv, og jeg anbefaler kraftigt den fortsatte brug som et effektivt redskab i behandlingen af afhængighed. – Læge, Canada

Jeg har i mange år beskæftiget mig med den vanskelige opgave at rehabilitere stofmisbrugere. Jeg har undersøgt en række rehabiliteringssystemer grundigt og er kommet frem til, at vi med Narconon er i besiddelse af et fuldt fungerende program.

Af en undersøgelse foretaget i Spanien og udført af et uafhængigt sociologisk forskningsinstitut fremgår det, at 78 procent af dem, der havde fuldført programmet, stadig var stoffri to år efter. I en anden undersøgelse fra Sverige fandt man frem til, at 80 procent af de personer, der havde fuldført Narconon-programmet, stadig var stoffri fem år efter, at programmet var afsluttet.

Den spanske undersøgelse viste også, at før de begyndte på Narconon-programmet, havde 62,2 procent begået røverier, og 73 procent havde handlet med stoffer. Efter Narconon-programmet faldt røverier og narkohandel til nul procent. Eller sagt med andre ord, de var alle sammen ude af kriminalitet efter programmet.

Igen og igen har jeg set stofmisbrugere påbegynde Narconon-programmet og gå derfra stoffrie. – Læge, USA

POLITIAFDELINGER

Narconon-programmet afvænner misbrugere uden brug af nogen erstatningsstoffer. Det betyder rigtig meget, at man har et program, der fjerner afhængighed af stoffer i nærmiljøet, skaber tættere familiebånd og gør noget ved kriminaliteten på gadeplan. Jeg støtter Narconon-programmet og opfordrer dig til at gøre det samme. – Politiassistent

Jeg vil helt klart anvende det, jeg har lært, i mine fremtidige studier og i mine foredrag på skoler. Intet kan længere hindre mig i at klare mig rigtig godt fremover efter Narconons læringskursus. Jeg vil råde alle mine øvrige kolleger til at deltage i dette kursus. Fortsæt det gode arbejde! – Politikommissær, Sydafrika

SAMFUNDSLEDERE

Indholdet i dette brev er baseret på erfaringer gennem fire år som offentlig anklager i narkosager under Justitsministeriet samt 13 år ved byretten. Jeg mener, at Narconon er en af de meget få fungerende organisationer, der har succes med at afvænne og rehabilitere heroinmisbrugere. Enhver støtte, som denne gruppe kan få fra det offentlige, er efter min opfattelse velfortjent. – Provinsdommer, Canada

Med jeres program har I atter hjulpet mit firma med at redde en meget værdifuld medarbejder ud af et misbrugsproblem. Det sker sjældent i vores firma, men når det sker, er vi glade for, at I er der. Personen, der var tekniker og god til sit job, var begyndt at miste sin arbejdsevne pga. et alkoholproblem, der siden blev et narkorelateret problem. Derfor sendte vi ham til Narconon, før det gik ud over kvaliteten. Hans problem forsvandt, og han har fået sin livskvalitet og selvrespekt tilbage igen. – Virksomhedsleder