FRIVILLIGE HJÆLPERE
BRINGER HJÆLP TIL ALLE OG ENHVER HVOR SOM HELST

Uanset om de hjælper deres lokalsamfund eller er omme på den anden side af Jorden, så er mottoet for en Frivillig Scientology Hjælper: ”Der kan gøres noget ved det”. Programmet, som blev skabt i midten af 1970’erne af Scientologys grundlægger, L. Ron Hubbard, og som i dag sponseres af Den Internationale Scientology Kirke, er en religiøs social service, der udgør en stor og meget aktiv og uafhængig international hjælpeorganisation.

Den Frivillige Hjælpers opgave er at være ”et menneske, der på frivillig basis hjælper sine medmennesker ved at bringe formål, sandhed og åndelige værdier tilbage i deres tilværelse”. Hundrede tusinder af scientologer og andre er personligt eller online blevet uddannet i en bred vifte af færdigheder, der anvender grundlæggende Scientology begreber til at afhjælpe fysisk, psykisk eller åndeligt ubehag, og som kan forbedre tilværelsen på ethvert område: kommunikation, studier, ægteskab, børneopdragelse, håndtering af stress, succes på arbejdspladsen, opnåelse af ens mål og meget mere.

Desuden findes der et globalt netværk af frivillige, som udgør de Frivillige Hjælperes permanente katastrofeberedskab, der mobiliseres ved katastrofer forårsaget af enten mennesker eller naturen, og som kommer, hver gang der er brug for dem. De har i samarbejde med ca. 1000 forskellige organisationer brugt deres evner og erfaring til at levere fysisk støtte og åndelig vejledning ved hundredvis af katastrofeområder.

BEDRING OG GENOPBYGNING PÅ

HAITI

Frivillige Hjælpere fra hele verden hjalp haitianerne under redningsaktionen; de assisterede lægepersonalet og leverede tusinder af andre former for hjælp.

Verden kommer aldrig til at glemme det kraftige jordskælv på Haiti i januar 2010, som resulterede i 300.000 døde og 3 mio. sårede eller hjemløse.

Blandt de første nødhjælpsarbejdere, der strømmede til fra hele verden for at komme det ødelagte land til undsætning, var 350 Frivillige Scientology Hjælpere. Scientologerne chartrede straks et fly fra New York til at transportere læger, sygeplejersker og ambulancefolk til Haiti sammen med Frivillige Hjælpere, der arbejdede med at støtte lægerne og andre, der havde behov for hjælp.

I ugen lige efter katastrofen kom yderligere fire charterfly sponseret af scientologer til Haiti. Disse transporterede yderligere sundhedspersonale og støtteteams bestående af Frivillige Hjælpere. Et skib, der tidligere havde været en del af den amerikanske kystvagt, hyredes til at fragte over 160 tons medicinske forsyninger, køretøjer og udstyr til øen.

De Frivillige Hjælpere, der arbejde på stedet sammen med internationalt militær og katastrofearbejdere, lossede skibet, oprettede forsyningslinjer for mad og vand, lavede optegnelser over beholdningerne, organiserede tonsvis af medicinsk udstyr og byggede teltbyer.

De Frivillige Hjælpere blev hurtigt klar over, at det var nødvendigt med et langsigtet engagement for at genoprette infrastrukturen, og derfor oprettede de et permanent center i Petionville for at hjælpe haitianerne. Stedet tjener som koordinations- og uddannelsescenter og som bolig for de frivillige, der ikke er fra Haiti.

Frivillige Hjælpere har uddannet over 75.000 haitianere i organisatoriske færdigheder, i at formulere og opnå mål, i forbedring af kommunikationsfærdigheder, i teknikker til brug ved sygdom eller skader samt i mange færdigheder.

Scientology kirkens katastrofeberedskab modtog en humanitær pris fra Haitis Amerikanske Sygeplejerskeforening (HANA) for: ”Engagement, velvillighed og støtte ved HANAs lægelige og humanitære nødhjælpsarbejde i forbindelse med jordskælvet på Haiti.”

Alt i alt leverede de Frivillige Hjælpere 120 tons nødhjælpsmateriel og medicinske forsyninger, de transporterede over 450 læger og plejere, og de ydede direkte fysisk og åndelig hjælp til 600.000 haitianere.

Republikken Haitis Ambassadør ved Organisationen af Amerikanske Stater skrev: ”Jeg har personligt set L. Ron Hubbards vision ført ud i livet her ved den haitianske ambassade og i selve Haiti lige efter det ødelæggende jordskælv i januar 2010. Og jeg har personligt set de Frivillige Hjælpere arbejde hårdt, da jeg rejste til Haiti. De mødte talstærkt op straks efter jordskælvet og gav deres tid og hjælp til dem, der var påvirket af katastrofen. Jeg vil personligt gerne takke de hundreder af Frivillige Hjælpere, der er taget til Haiti og fortsætter med at tage dertil.”

OVER
600
TUSINDE
haitianere
BLEV HJULPET
AF
FRIVILLIGE
HJÆLPERE

”Jeg vil gerne takke alle de Frivillige Scientology Hjælpere for deres store humanitære indsats på Haiti. Ved hjælp af jeres materiel, medicinske forsyninger og det store hospitalstelt var vi i stand til at behandle 2.543 personer, udføre 3 hjerte-lunge-operationer og sørge for 5 hospitalsindlæggelser. Scientology kirkens filosofi er at tro på menneskeheden. Vi har brug for jer her til at være lyset.” – Overlæge på sygehus i Haiti

”Medlemmerne af denne forsamling hædrer de Frivillige Scientology Hjælpere for deres tradition og baggrund med at bistå andre, og vi giver vores største respekt og tak til de Frivillige Hjælpere for deres uselviske hjælp til befolkningen i Haiti.” – Senatet i delstaten Georgia

”Vi takker de Frivillige Scientology Hjælpere for den uddannelse, de har givet til vores menighed, og vi vil også gerne hylde de undervisere, der så vellykket har lært os, hvordan man udfører Assister ved sygdom eller skade.” – Komitéen for ungdommens baptistkirke, Philadelphia

”Kirkens medlemmer er sande venner af Haitis lokalsamfund i USA og på Haiti. Scientology Kirkens bidrag til vores arbejde med at levere medicinske forsyninger og anden assistance i katastrofeområdet er uden sammenligning.” – Formanden for Hjælp til Haiti

UBETINGET HJÆLP

YDES VERDEN OVER

120
1000

Frivillige Scientology Hjælpere fra 120 forskellige lande er parate til at rykke ud døgnet rundt og er kendt for at være blandt de første, der ankommer til katastrofeområder. De bærer deres kendte gule bluser, de leverer den mest nødvendige hjælp, og de bruger deres organisatoriske evner til oprette systemer til levering af vand, mad og førstehjælp til de nødlidende.

De Frivillige Hjælpere kommer også til katastrofeområderne med deres unikke åndelige førstehjælp, som afhjælper følelsesmæssigt chok og traumer med enkle Scientology fremgangsmåder, der kaldes assister. I mange tilfælde er de Frivillige Hjælpere blevet i katastrofeområdet længe efter, at den umiddelbare krise er overstået, for at uddanne de lokale og hjælpe med genopbyggelsen af området.

Scientology Frivillige Hjælpere, der arbejder sammen med over 1.000 organisationer og statsorganer, er rigtige holdspillere, som kommer med deres erfaringer og kompetencer og stærke ønske om at hjælpe når som helst og hvor som helst, der er mest behov for det.

”Jeres kirke har haft en tradition for at yde hjælp i vores land i mere end tyve år. Jordskælvet den 21. september var en kæmpe katastrofe. Scientology Kirken sendte med det samme frivillige, der skulle hjælpe med at klare katastrofen. Så det kom ikke som nogen overraskelse for mig, at I modtog ’Gode borgere, gode gerninger’-prisen af Taiwans præsident for jeres arbejde i forbindelse med dette jordskælv.” – Nationalpolitisk rådgiver for Taiwans præsident