VERDENSOMSPÆNDENDE KATASTROFEHJÆLP

MEDFØLELSE OG OMSORG
NEW YORK 11/9

MERE END
800
FRIVILLIGE
HJÆLPERE
bidrog med
130
TUSIND
—timer ved—
GROUND
ZERO

De Frivillige Hjælperes katastrofeberedskab blev dannet efter World Trade Center-katastrofen i New York den 11. september 2001.

Inden for få timer efter katastrofen var New Yorks Frivillige Hjælpere på stedet, hvor de straks gik i gang med at give opbakning til redningsmandskabet og hjælpe til med at bringe orden i kaos. Der ankom flere og flere både fra USA og fra udlandet, og til sidst var der 800 hjælpere, som i ugevis arbejdede i døgndrift side om side med New Yorks redningsmandskab.

Frivillige Hjælpere ydede fysisk hjælp i form af mad, vand, tøj, redskaber og andre fornødenheder. De gav Scientology assister – handlinger der foretages for at hjælpe en person med bedre at klare fysiske vanskeligheder – til udmattede politi- og brandfolk, der var overvældet af stress, træthed og chok. De ydede også åndelig hjælp til dem, der havde mistet venner, familie og kolleger.

Da det var overstået, blev Frivillige Hjælpere tildelt New Yorks Brandvæsens tapperhedsmedalje og fik ros for deres indsats af embedsmænd og administrative ledere.

”Som en af dem der med egne øjne så, hvad der var behov for ved World Trade Center i dagene og ugerne umiddelbart efter 11. september, vil jeg gerne takke Scientology Kirken og deres Frivillige Hjælpere, hvoraf mange kom langvejs fra for at give en hånd med.

De Frivillige Hjælpere arbejdede med masser af energi og stor medfølelse ved Ground Zero, og de hjalp med til at lette både den fysiske byrde og den mentale anstrengelse for redningsmandskabet. Jeres Frivillige Hjælperes organisering, omsorg og engagement var enestående; jeres indsats blev i allerhøjeste grad værdsat, og den vil blive husket af dem, der modtog jeres hjælp. Jeg kan ikke takke jeres frivillige nok.” – Afdelingsleder i New Yorks politi, december 2001