GENERHVERVELSE AF DEN PERSONLIGE INTEGRITET
VEJEN TIL LYKKE

Hele to tredjedele af verdens regeringer er befængt med alvorlig korruption. Næsten en fjerdedel af de kommende nye ledere er overbevist om, at de har brug for at opføre sig uetisk for at komme frem.

For at vende denne tilbagegang og genetablere grundlæggende moral og værdier skrev L. Ron Hubbard Vejen til lykke: En vejledning til en bedre tilværelse baseret på sund fornuft. De 21 leveregler er helt igennem ikke-religiøse og kan benyttes af alle og enhver, uanset race, kultur eller tro, til at fostre venlighed, ærlighed og de grundlæggende færdigheder i det at leve.

Vejen til lykke, som nu er udkommet på 112 sprog, har bragt ro til samfund, som var splittede af voldsomheder, fred til områder, der var ødelagt af interne stridigheder og selvrespekt til millioner af mennesker – i skoler, fængsler, kirker, ungdomsskoler og medborgerhuse.

Den internationale Vejen til lykke-stiftelse, der har hovedkvarter i Glendale i Californien, er almennyttig og ikke-religiøs; den blev etableret som koordinerings-center for de verdensomspændende aktiviteter med henblik på at opløfte hele samfundet. Ved hjælp af støtte fra scientologer og Scientology kirker bliver Vejen til lykke og de tilhørende undervisningsmaterialer og programmer nu benyttet i hele verden til at hjælpe med at frembringe et højere niveau af ærlighed, tillid og selvrespekt i alle kulturer.

SÅDAN BLEV DER FRED I EN REGION, DER VAR I OPRØR

COLOMBIA OG OMKRING­LIGGENDE REGIONER

10.000 medlemmer af rigspolitistyrken nåede ud til 20 % af befolkningen med Vejen til lykke og bragte dermed ligevægt til et ustabilt land.

Årtier med narko-terrorisme og krige mellem narko-karteller gjorde Colombia til en af verdens mest voldelige nationer, hvor kidnapninger og mord var dagligdags begivenheder.

I et forsøg på at finde en løsning lancerede det colombianske rigspoliti et Vejen til lykke-program, hvor de gik i spidsen for omdeling af anseelige mængder af hæfter, når gadedemonstrationer truede med at blive til regulære optøjer. Embedsmænd arrangerede desuden, at public service-meddelelser med levereglerne fra Vejen til lykke blev vist på Bogotás tv.

Resultatet var mindre vold.

Den oberst i Rigspolitiet, der koordinerede indsatsen, satte derefter fokus på Catagena, hvor stigende kriminalitet truede turismen. Et Vejen til lykke-seminar til 140 betjente i Catagenas politi blev fulgt op med omdeling af hæftet over hele byen. Da man indførte et intensivt 3-årigt program, hvor man brugte Vejen til lykke, kom der et fald på 27 procent i kriminaliteten i Catagena, som blev udnævnt til Colombias sikreste by.

Efterhånden som programmet bredte sig til hele nationen, raslede kriminaliteten ned i andre byer – ikke mindst fordi 10.000 politibetjente, som var uddannede i Vejen til lykke-programmet, leverede seminarer til 3 millioner indbyggere og uddelte eksemplarer af hæftet til 20 procent af befolkningen.

Efter dette har nabolande, som også var desperate for at finde løsninger på stoffer og kriminalitet, adopteret Vejen til lykke. Præsidentfruen i Guatemala bestilte 3 millioner eksemplarer af hæftet og fordelte dem gennem rigspolitiet, borgmestre og skoler. Efter denne indsprøjtning med hæfter fulgte et betydeligt fald i kriminaliteten. I Peru præsenterede en pensioneret general fra rigspolitiet Vejen til lykke for Den Internationale Politiforening og derefter for Perus netværk af politifolk, hvor den blev en del af den officielle politi-uddannelse. I 2014 begyndte Sao Paulos militærpoliti på undervisning i Vejen til lykke sideløbende med, at de uddelte tusinder af hæfter.

VEJEN TIL
LYKKE-
hæftet
OVERSAT
til
112
SPROG

”Med Vejen til lykke er håbet vendt tilbage. De 21 leveregler og vores anvendelse af dem kan vende strømmen, så vi atter kan nyde livets goder – det vil sige retfærdighed, loyalitet, ærlighed, venlighed, selvkontrol, anstændighed, respekt og kærlighed, for blot at nævne nogle få. På vegne af regeringen og befolkningen i Dominica vil jeg gerne takke jer for dette initiativ og for jeres indsats for at gøre dette program til en succes.” – Minister for kultur, ungdom og sport, Dominica

”Vejen til lykke opfordrer ikke nogen til at gå på kompromis med deres nuværende religiøse overbevisning eller sociale status. På en måde kan den trænge igennem hvor som helst. Hvad enten du er muslim, hindu eller ikke-troende, indeholder den et meget rammende budskab, der er relevant for din egen situation.” – Statsminister (fhv.), Den Kooperative Republik Guyana

”Jeg vil oprigtigt takke for de seminarer, der blev givet til politibetjente om levereglerne fra Vejen til lykke. De har lært os meget og har fået os til at forstå, hvor vigtigt det er at være politibetjent og dermed sætte et godt eksempel for lokalområdet og for samfundet.” – Chefen for hovedstadens politi, Bogotá, Colombia

ET BUDSKAB TIL HELE VERDEN

VEJEN TIL LYKKE KOMMER UD TIL ALLE

4400

Enkeltpersoner, skoler, politiafdelinger, offentlige myndigheder, virksomheder, lægeklinikker – enhver kan bestille deres egen specialfremstillede udgave af Vejen til lykke til at dele med familie, venner, kunder og endda helt fremmede.

De mange forskellige specialfremstillede omslag afspejler Vejen til lykkes styrke og populariteten. Overalt i verden hører folk om hæftet, læser det og deler det med kolleger, overordnede, politichefer, borgmestre, kongres- og parlamentsmedlemmer.

Hæftet, bogen-på-film og public service-meddelelserne udbredes endvidere via private og offentlige grupper, hvor de øger moralen, integriteten og tilliden i et lokalsamfund eller i et helt land.