TILSTANDEN CLEAR

Målet for Dianetics er en ny tilstand for den enkelte person, som Mennesket har søgt efter gennem tiderne, men som først med Dianetics er blevet mulig at nå. Denne tilstand kaldes clear. En clear er en person, som ikke længere har sit eget reaktive sind, og som derfor ikke lider under nogen af de negative virkninger fra dette sind.

En clear har ikke nogen engrammer, som, når de restimuleres, lægger skjulte og forkerte data ind, der ødelægger hans evne til at nå til korrekte konklusioner.

Når en person bliver clear, styrkes hans medfødte individualitet og kreativitet, og disse egenskaber bliver ikke på nogen måde formindsket.

En clear er følelsesmæssigt fri. Han kan tænke selvstændigt. Han kan opleve livet uden påvirkning fra restriktioner, der reaktivt dikteres af tidligere engrammer. Kunst, personlig styrke og individuel karakter er alt sammen noget, der tilhører grundpersonligheden og ikke det reaktive sind.

En clear er selvsikker, glad og i almindelighed succesfuld både karrieremæssigt og socialt. Det er en meget ønskværdig tilstand, og den kan opnås af praktisk talt alle. Faktisk har tusindvis af mennesker opnået tilstanden clear og er således levende eksempler på L. Ron Hubbards opdagelser og den teknologi, han udviklede.