LIVETS MÅL

Et af de mest grundlæggende gennembrud i Dianetics var den præcise formulering af målet med livet. Dette, det dynamiske princip for menneskets eksistens, blev opdaget af L. Ron Hubbard, og dermed var mange hidtil ubesvarede spørgsmål blevet løst.

Målet for liv kan anses for at være uendelig overlevelse. At mennesket stræber efter overlevelse, har længe været kendt, men at det er hans eneste drivkraft, er noget nyt. Det kan påvises, at mennesket adlyder denne ene befaling som livsform i alle sine handlinger og bestræbelser: ”OVERLEV!”

Det er det, der er fællesnævneren for alt liv, og med den fulgte den afgørende forklaring på menneskets sygdomme og aberrationer.

Efter at han havde indkredset ”Overlev!” som den eneste drift, der forklarer alle aktiviteter hos en livsform, var det nødvendigt at forske videre i, hvad overlevelse gør. Det var i denne forskning, det blev opdaget, at lader man smerte og glæde indgå i beregningen, kommer man frem til de nødvendige faktorer, så man kan forstå alle livets aktiviteter.

Overlevelse er ikke kun forskellen mellem liv og død. Der er forskellige overlevelsesniveauer.

Jo bedre man er til at beherske sit eget liv, og jo mere man styrker sit overlevelsesniveau, desto større glæde, velstand og tilfredshed oplever man.

Smerte, skuffelse og nederlag er resultatet af de handlinger, der forhindrer overlevelse.

Således kan de handlinger, der fører væk fra smerte og hen imod glæde, siges at fremme overlevelse.