MENNESKETS BESTANDDELE

Først er der selve kroppen. Kroppen er menneskets organiserede, fysiske konstruktion eller substans, hvad enten den er levende eller død. Den er ikke selve personen.

Dernæst er der sindet, som egentlig består af billeder.

Til sidst, og mest vigtig, er der thetanen. Thetanen er ikke en ting. Den er skaberen af ting.

Af de tre dele af mennesket, er thetanen naturligvis mest vigtig. Uden thetanen ville der ikke være noget sind eller aktivitet i kroppen. Men uden krop eller sind er der stadig aktivitet og liv i thetanen.