HVAD FOREGÅR DER I EN SCIENTOLOGY KIRKE?

Scientology kirker er centre, der er fulde af aktivitet. Hver Scientology kirke leverer utallige religiøse tjenester og materialer ved hjælp af hvilke folk kan gennemføre deres studier af Scientology. Det følgende giver et indblik i, hvad der foregår i en Scientology kirke.

Informationscenter for publikum

I informationscenteret giver en række multimedie-præsentationer svar på grundlæggende spørgsmål om Scientology, kirkens aktiviteter i lokalsamfundet og sociale programmer. Besøgende er velkomne til i deres eget tempo at udforske og lære om Dianetics, Scientology og kirkens opsøgende arbejde.

Testning

Blandt de introducerende servicer, der tilbydes i enhver Scientology kirke, indgår gratis testning. Med testresultaterne kan en person lære mere om sig selv og inden for hvilke områder, han kunne forbedre sig. Som svar på dette leverer kirken en række introduktionskurser til at hjælpe personer med at forbedre deres liv og forbedre tilstande.

Auditering (åndelig vejledning)

Auditering, fra det latinske audire, der betyder ”at høre eller lytte,” er åndelig vejledning og en af de centrale religiøse praksisser i Scientology religionen. I denne forbindelse benævnes præsten som en auditor – der betyder ”en der lytter”. Auditering består af individuelle sessioner, hvor et medlem af kirken får hjælp af en Scientology auditor, hvor den uddannede og kvalificerede auditor forbedrer personen med auditering. Auditering udføres også på hele grupper, der hjælpes af en Scientology auditor. Dette kaldes Gruppeauditering.

Alle Scientology kirker har lokaler, der er indrettet til denne åndelige vejledning.

Uddannelse

Uddannelse er den anden centrale religiøse praksis i Scientology religionen. 

L. Ron Hubbards skrevne og talte ord udgør Scientology religionens skrifter. Det er en doktrin i religionen, at 50 procent af den åndelige forbedring, der kan opnås i Scientology, kommer fra studiet og anvendelsen af skrifterne. Scientologer studerer L. Ron Hubbards bøger, foredrag, film og andre skrevne materialer i kursuslokaler, der specielt er indrettet til dette studium. Hvis man kiggede ind i et kursuslokale i en kirke, ville man se studerende, der studerede L. Ron Hubbards skrevne værker, lyttede til hans foredrag og anvendte de principper, de studerer.

Studerende på alle niveauer lærer Scientology principper ved at gå frem skridt for skridt, i deres eget tempo, med et checksheet. Dette checksheet angiver en fortløbende række af trin, som en person skal følge for at lære et emne. Checksheets indeholder læseopgaver, øvelser og praktisk anvendelse for at sikre, at de studerende ikke bare kender teorien, men kan anvende materialet. Studiet af L. Ron Hubbards værker er ikke blot en fast del af en scientologs liv, det er en vigtig komponent i deres åndelige fremgang.

Tekniske uddannelsesfilm

Ud over L. Ron Hubbards skrifter og foredrag udgør hans tekniske uddannelsesfilm også en vigtig del af Scientology religionens skrifter og studeres af scientologer som en del af deres åndelige fremgang. L. Ron Hubbard skrev manuskript til 84 film om forskellige aspekter af Scientology religionen, fra introducerende til avancerede. Flere af hans foredrag blev også filmet, og disse kan også ses i kirkerne.

Scientologys religiøse servicer og ceremonier

I alle Scientology kirker findes en kirkesal til religiøse servicer og ceremonier.

Hver søndag afholder præsten en religiøs service, der er åbne for alle. For én, der er ny i Scientology, er dette en lejlighed til at få en introduktion til religionen og tage første skridt mod forbedret åndelig bevidsthed. For en scientolog giver det mulighed for at få ny indsigt i og på ny at få bekræftet Scientologys religiøse principper i en gruppesamling.

I lighed med enhver anden religion har Scientology også bryllups-, navngivnings- og begravelsesceremonier. Alle ceremonierne udmærker sig ved en udpræget scientologysk bevidsthed og en bekræftelse af individet som et åndeligt væsen.

Graduations fredag aften er endnu en Scientology tradition – et tidspunkt hvor medarbejdere i kirken og menighedsmedlemmer samles for at anerkende dem, der har færdiggjort auditerings- eller uddannelsestrin i den foregående uge.

På andre tidspunkter kan man gå ind i kirkesalen og se en gruppe, der lytter til et indspillet foredrag af L. Ron Hubbard, et åbent hus for kirkens medlemmer og medlemmer af lokalsamfundet eller et tværreligiøst møde. Kort sagt, så tjener kirkesalen som et fælles samlingssted for en række forskellige funktioner.

Sociale programmer

Enhver Scientology kirke er et centralt punkt, hvorfra kirkens mange sociale aktiviteter koordineres.

Kirken og dens medlemmer er engageret i at hjælpe andre og således yde bistand gennem en lang række aktiviteter. Disse programmer omfatter kampagner mod stoffer og initiativer til undervisning i menneskerettigheder samt sociale programmer, der benytter L. Ron Hubbards teknologier til rehabilitering af stofmisbrugere, opnåelse af læse- og skrivefærdigheder, rehabilitering af kriminelle og forbedring af moralsk ansvarlighed. Gennem Scientologys program med Frivillige Hjælpere giver medlemmer lindring i katastrofesituationer. Kirker tjener også som centrale mødesteder for medlemmer og ligesindede lokalgrupper, som scientologer slår sig sammen med.