HVORFOR ER SCIENTOLOGER SÅ HØJLYDTE OM EMNET MENNESKERETTIGHEDER?

Centralt i Scientologys tro og principper er netop en overbevisning om, at alle mennesker er udstyret med umistelige rettigheder, som fastsat i Verdenserklæringen om Menneskerettigheder, som er ratificeret af De Forenede Nationer i 1948. I overensstemmelse med disse overbevisninger sponserer Scientology kirken den største ikke-statslige oplysningskampagne om menneskerettigheder på Jorden, der giver materiale til enkeltpersoner, grupper og offentlige myndigheder i 82 lande. Hvad er menneskerettigheder?-hæfterne informerer unge og voksne om de 30 artikler fra Verdenserklæringen om Menneskerettighederne på et sprog, som enhver kan forstå.

I 2006 er en række på 30 public service-meddelelser blevet produceret af kirken til at illustrere hver af de 30 artikler i Verdenserklæringen om Menneske-rettighederne. Sammen med en studievejledning, en aktivitetshåndbog og et sæt med undervisningsmaterialer, der giver lærere, menneskerettighedsgrupper og myndigheder effektive redskaber til at undervise unge og voksne i deres menneskerettigheder. En ledsagende dokumentar-video; Historien om menneskerettigheder supplerer public service-meddelelserne, hæfterne og undervisningsmaterialerne, som et yderligere redskab til at skabe en universel bevidsthed om og respekt for menneskerettigheder.

Kirkens menneskerettighedskampagne har hidtil berørt tæt på en milliard mennesker fordelt på seks kontinenter. Det er således ikke uden grund, at Scientology kirken er blevet anerkendt for at gøre mere for bevidstheden om menneskerettighederne end selv de Forenede Nationer.