HVORDAN VILLE MAN BESKRIVE TILSTANDEN OPERERENDE THETAN?

En opererende thetans mål er at overvinde eksistentielle lidelser og genvinde de evner og den sikkerhed, der er del af ens medfødte åndelige væren. På dette niveau ved man, at man er adskilt fra og ikke en del af den slags materielle ting som fysisk form eller det fysiske univers.

OT (opererende thetan) er en tilstand af åndelig bevidsthed, hvor en person er i stand til at kontrollere sig selv og sine omgivelser. En OT er en person, der ved, at han ved, og som kan skabe positive og pro-overlevelseseffekter på alle sine dynamikker. Han er blevet fuldt ud fortrolig med sine oprindelige evner som thetan og er nu villig og bevidst årsag over liv, tanke, materie, energi, rum og tid.

Efterhånden som en person bliver mere og mere OT, bliver han mere stabil, stærk og ansvarsbevidst som et åndeligt væsen.