HVAD ER SCIENTOLOGY MISSIONER?

Scientology missioner når ud i deres lokalsamfund for at bringe nye folk i kontakt med Scientology og fremme deres åndelige fremskridt gennem de højere niveauer af religion. Missioner leverer grundlæggende religiøs service i Scientology, herunder de lavere niveauer af auditering og introducerende uddannelse. 

Missioner bliver ofte etableret i dele af verden, som er nye for Scientology, hvor de engagerer sig i missions- og formidlingsaktiviteter i stor målestok. Scientology missioner findes over hele USA og fra Rusland til Indien, Canada til Chile og Ghana til Malaysia.