INTRODUKTION

INDSATS MOD FORRINGELSE
AF UDDANNELSESNIVEAUET

Næsten halvdelen af alle voksne amerikanere – 60 millioner mennesker – er funktionelle analfabeter. Otte millioner studerende har fået mærkatet ”indlæringshæmmet,” og alt for ofte er ”afhjælpningen” receptpligtig medicin i stedet for de tre vigtigste færdigheder: læsning, skrivning og regning.

USA’s undervisningsministerium har oplyst, at en ud af tre fagskole- og gymnasieelever – dvs. mere end 1,2 millioner elever – falder fra studierne hvert år. Andre industrinationer lider under det samme problem – det gennemsnitlige frafald i Europa er på næsten 15 %.

Omkring 30 millioner voksne amerikaneres karakterer for helt basale sproglige færdigheder ligger ”under et acceptabelt niveau”; yderligere 60 millioner kan kun klare de mest simple hverdagsopgaver, hvor der indgår ord og tal.

Undersøgelser viser, at analfabetisme spiller en vigtig rolle i forbindelse med kriminalitet. Det anslås, at 60 procent af de voksne indsatte i fængslerne enten er funktionelle analfabeter eller har store indlæringsproblemer, mens 85 procent af unge kriminelle har manglende færdigheder i læsning, skrivning og regning.

EN
MILLIARD
mennesker
I VERDEN
er analfabeter

Omkostningerne i forbindelse med dette problem – for det offentlige, virksomhederne og i sidste ende skatteborgerne – løber op i milliarder. De menneskelige omkostninger er helt uoverskuelige.

Problemet er endnu større i de store dele af verden, hvor der ikke er almen adgang til uddannelse. Omkring 80 procent af de 113 millioner børn, som ikke går i skole, er afskåret fra det på grund af fattigdom og borgerkrig. I Afrika, i det sydlige og vestlige Asien samt i visse arabiske stater ligger andelen af børn, der ikke går i skole, på 24 til 40 procent af samtlige børn i skolealderen.

Er det muligt at redde forfejlede og utilgængelige uddannelsessystemer og bringe håb til mere end 1 milliard analfabeter i verden? Er det muligt, at gøre enkeltpersoner i stand til at opnå læse- og skrivefærdigheder og den nødvendige dygtighed, så de kan bidrage til livet og kulturen i vores samfund?

Svaret er ja, og det kan opnås med L. Ron Hubbards enestående opdagelser og Applied Scholastics Internationals indsats for at gøre dem tilgængelige i hele verden.

Uddannelse i ordets fulde betydning er målet med Applied Scholastics. Målet er ikke kun at hjælpe elever med at løse deres vanskeligheder med studierne og klare forhindringerne, det er at gøre det muligt for dem at klare sig selv, selvstændige elever som kan tage ansvar for deres egen indlæring og uddannelse hele livet igennem.