OM PROGRAMMET

FRA AT UNDERPRÆSTERE TIL AT PRÆSTERE GENNEM
UNDERVISNINGSPROGRAMMER

Ud over et væld af studiehjælpsgrupper med base i lokalsamfund over hele kloden giver Applied Scholastics’ studieteknologicentre og -vejledere studiehjælp efter skoletid i 12 amerikanske delstater under Supplemental Education Services (SES: Program for supplerende uddannelse). På bare et år leverede Applied Scholastics’ SES-vejledere godt 8.500 timer på 50 skoler fordelt over 36 skoledistrikter, og programmet er blevet mere og mere populært.

The Applied Scholastics Achievement Program (ASAP) er et omfattende akademisk accelerationsprogram, som hjælper elever, der klarer sig under middel, frem til virkelig at præstere noget. Her benyttes studieteknologiens redskaber i en helhed, hvor man først fastslår den studerendes egentlige færdighedsniveau, hvorefter han/hun bevæger sig fremad fra det punkt.

The Hollywood Education and Literacy Project (H.E.L.P.) startede i 1997 med et enkelt center i Hollywood i Californien og er nu udbredt i hele verden. Vejlederne får en omfattende uddannelse i at bruge studieteknologien, og H.E.L.P.’s studieprogram er nøjagtigt sammensat, så studerende på alle alderstrin og niveauer af engelskkundskaber når højere læringsniveauer.

Som en anerkendelse af projektets succesfulde mentor- og vejlederprogram har H.E.L.P.’s center i Hollywood modtaget støtte fra staten Californiens Youth Mentoring Initiative. Det gjorde dem i stand til at hjælpe både børn og voksne fra det lokale område gratis.

Frivillige tager sig af en stor del af arbejdet i mentor- og vejledercentrene. Studerende får lektiehjælp, voksne med indlæringsproblemer lærer at læse, og elever, der er droppet ud af skolen, får hjælp til at få et eksamensbevis.

Gennem de sidste 15 år har Applied Scholastics’ vejledere også aktivt og med succes undervist tusinder af elever verden over i engelsk som fremmedsprog. I byer i USA, Europa og Asien har de gennemført ESL-programmer (English as a Second Language) i kulturcentre, kirker, på arbejdspladser og på højere læreanstalter og specielt som lærerundervisning.

Applied Scholastics’ uddannelsescentre har undervist tusinder af mennesker i studieteknologien, og de er derefter selv blevet undervisere og har bragt studieteknologien videre til elever i Gambia, Ghana, Zimbabwe, Sydafrika og andre steder i Afrika.