AKTIVITETER I SAMFUNDET

FORBEDRER LÆSEFÆRDIGHED OG UDDANNELSE
I HELE VERDEN

Applied Scholastics’ netværk af undervisere, vejledningscentre og skoler rækker ud for at forbedre læse- og skrivefærdigheder og uddannelse ikke bare i deres eget område, men langt ud over det. Lærerteams går ud med studieteknologien til befolkningsgrupper, der ikke har fået nok hjælp, og bringer dem alt fra seminarer og workshops til omfattende permanente programmer.

I Haiti startede et af disse projekter, da en Applied Scholastics-lærer fra Clearwater-akademiet i Florida kom til Haiti som frivillig efter jordskælvet i 2010. Hun holdt et foredrag om studieteknologi til over 400 forældre og elever, og efterfølgende kom lederen af et børnehjem og en skole i Haiti til Clearwater og blev uddannet i studieteknologi. Clearwater Akademi rejste midlerne til at give skolen i Haiti, der var bygget af presenninger, strå og pinde, en murstensbygning med fast tag; en ny skole blev skabt, hvor alle elever nu lærer at læse ved hjælp af studieteknologi.

En anden aktivitet, der rækker ud, er undervisere fra Applied Scholastics i England, der i 2008 leverede seminarer i studieteknologi i Ukraine. For at imødekomme efterspørgslen blev der åbnet lokale vejledningscentre, og i dag afholder de permanente centre omkring 300 foredrag i studieteknologi hvert år for studerende og lærere på skoler over hele landet. Foredragene er lagt ind som en del af undervisningsplanen for Babushkin-distriktets statsskoler, og Applied Scholastics samarbejder med Ministeriet for Familie- og Ungdomsanliggender om uddannelsesprojekter i en af de største byer i Ukraine.

Applied Scholastics’ undervisere har også bragt studieteknologi til en anden del af verden – nemlig til Bangladesh, hvor halvdelen af befolkningen ikke kan læse og skrive. Underviserne dannede en studiegruppe og indførte kort efter studieteknologi på tre skoler. Efter at have leveret seminarer til over 100 elever og fakultetsmedlemmer ved Jahangirnagar Universitet i Dhaka, erklærede borgmesteren i Dhaka, at studieteknologi var løsningen på nationens problem med analfabetisme og anmodede formelt om at få teknologien indført på alle skoler.

Applied Scholastics uddanner lærere og elever i både industrilande og ulande og hjælper dermed med at genoplive hele uddannelsesområdet.

I SYDAFRIKA er der blevet AFHOLDT FOREDRAG, KURSER og SEMINARER i STUDIETEKNOLOGI for mere end 20.000 LÆRERE.

Siden 1975 har sydafrikanske scientologer gennem organsationen Education Alive holdt foredrag, kurser og workshops i Hubbards studieteknologi. De har nu uddannet over 20.000 lærere, som til gengæld har bragt studieteknologien ud til millioner af børn i hele Sydafrika.

Studieteknologi er også blevet eksporteret til Zimbabwe, hvor 18.000 lærere er blevet uddannet – samt til Ghana, Gambia og Sierra Leone. Education Alive har nu kontorer over hele Sydafrika, Nigeria, Kenya, Mali, Etiopien og Botswana.

I Filippinerne havde man hele 30 % frafald i klasserne for børn fra 11 år og op, og 75 % af eleverne på de lavere klassetrin havde læseproblemer. Som svar på denne katastrofe gav Applied Scholastics International i Spanish Lake et kursus i studieteknologi til filippinske lærere, som derefter indførte teknologien på tre af landets skoler.

Resultaterne var enestående. Den første skole gik fra den laveste placering til nummer otte i landet; den anden skole slog en national rekord i forbedringen af elevernes karakterer; og den tredje rykkede frem fra specialskole til at være en af landets bedst rangerede skoler.

I byen Kisii i Kenya afholdt et Applied Scholastics-hold kurset Lær at lære for 14 instruktører på en skole for forældreløse. Elevernes prøveresultater forbedredes øjeblikkeligt, og skolen gik fra at være den lavest rangerede til at være nummer fire ud af samtlige 270 skoler i regionen. Da det blev kendt, anmodede kenyanske embedsmænd fra uddannelsesområdet om hjælp til at indføre studieteknologi i hele landet.

Applied Scholastics uddanner lærere og elever på alle niveauer og samarbejder med lokale ledere, regeringer og andre institutioner om at skabe nyt liv på uddannelsesområdet.