HVAD ER SINDET?

Sindet er grundlæggende set et kommunikations- og kontrolsystem mellem thetanen – det åndelige væsen, som er personen selv – og hans omgivelser. Det består af mentale indtryksbilleder af tidligere oplevelser.

Individet bruger sit sind til at opstille og løse problemer angående overlevelse og til at dirigere sine bestræbelser i overensstemmelse med disse løsninger. 

Sindet består af to dele – det analytiske sind og det reaktive sind.

Det analytiske sind er det rationelle, bevidste og opmærksomme sind, der tænker, observerer data, husker dem og løser problemer. 

Det reaktive sind er den del af en persons sind, der arbejder på et fuldstændig stimulus-respons grundlag. Det er ikke under viljens kontrol og har magt over bevidstheden, formål, tanker, krop og handlinger.