HVORDAN SATTE L. RON HUBBARD SIG UD OVER
DET REAKTIVE SIND, NÅR ANDRE IKKE KUNNE?

Han anvendte de principper, han havde fundet, på sig selv.