CASE-STUDIE

UNDERVISERE FRA NEPAL BENYTTER
STUDIETEKNOLOGI

Nepal er nummer 151 på en international liste over læse- og skrivefærdigheder. De savner dermed det allervigtigste grundlag for social fremgang, og mere end halvdelen af befolkningen lever deres liv fra hånden til munden.

Mount Gauri Shankar-skolen i det centrale Katmandu er en modvægt til dette; skolelederen – en kendt nepaleser der skriver videnskabelige fagbøger – har en mission: at forbedre kvaliteten af landets uddannelse.

I sin søgen efter løsninger på det, der ligner en manglende evne hos eleverne til at studere og lære, opdagede han Applied Scholastics International og L. Ron Hubbards studieteknologi.

Han gik straks i gang med at lære studieteknologiens grundprincipper, og ved hjælp af disse principper satte han et forsøgsprojekt i gang med et udpluk af eleverne fra sin skole. Først præsenterede han 8. og 9. klasse for de tre studiebarrierer; så var det de yngre klassers tur og til sidst gymnasieklasserne i matematik og kemi. Resultaterne taler for sig selv: beståelsesprocenten lå tidligere omkring 30 procent, og den steg til godt og vel 80 procent af alle elever på alle klassetrin.

1.600
UNDERVISERE
fra
NEPAL
BLEV UDDANNET
– i –
STUDIE
TEKNOLOGI

Fordi forsøgsprojektet, hvor man kun brugte det mest grundlæggende af studieteknologien, var så vellykket, meldte skolelederen fra Katmandu sig til Applied Scholastics Internationals uddannelsescenter i Missouri for at tage hele Applied Scholastics’ læreruddannelse. Programmet omfatter avancerede kommunikationsfærdigheder, avancerede grundprincipper for undervisning og Applied Scholastics’ læseplan.

Da han vendte tilbage til Nepal, tog han først det hele i brug på sin egen skole. Dernæst gik han i gang med at undervise alle lærerne i et af de fattigste områder i landet i studieteknologi. Han holdt workshops for instruktører i fjerne landbrugsområder og på en bjergtop 350 km fra Katmandu, hvor han underviste lærerne til 500 elever, der kommer fra landsbysamfund, der primært dyrker ris.

De nepalesiske resultater viser det potentiale for fornyelse af uddannelsesområdet, der ligger i studieteknologi. En underviser har opbygget et netværk på 1.600, som underviser i studieteknologi, som nu er i gang med at forvandle uddannelsen i deres klasselokaler. Han har også åbnet et permanent Applied Scholastics- uddannelsescenter i Nepal, som blev indviet af undervisningsministeriet.