KAN BØRN DELTAGE I SCIENTOLOGY? HVORDAN?

Ja, der er mange børn, som deltager i Scientology. Der er ingen aldersbegrænsning med hensyn til, hvem der kan lave Scientology kurser og modtage auditering. Nogle Scientology kirker holder også specielle kurser og har studieprogrammer specielt beregnet for unge. Hvis personen er umyndig, skal vedkommende først have skriftligt samtykke fra sine forældre eller værge, før han eller hun kan lave kurser eller få auditering i Scientology. Ligesom tilhængere af andre religioner er scientologer som regel meget stolte, når deres børn slutter sig til dem i udøvelsen af deres religion.