TROR MAN I SCIENTOLOGY
PÅ REINKARNATION ELLER TIDLIGERE LIV?

Langt størstedelen af verdens befolkning tror på reinkarnation, og kun i de sidste par hundrede år, med fremkomsten af de fysiske videnskaber, er en strengt materialistisk opfattelse begyndt at overskygge den åndelige.

På det seneste er den traditionelle definition på reinkarnation blevet ændret fra dens oprindelige betydning. Ordet er kommet til at betyde ”at blive født igen i forskellige former for liv” (såsom et dyr, et insekt, osv.), hvorimod dens faktiske definition er ”at blive født på ny ind i kødet eller ind i en anden krop”. Så det, man almindeligvis tænker på angående reinkarnation, er et afgrænset system og ikke en del af Scientology. Tværtimod tilslutter kirken sig sidstnævnte oprindelige definition.

I Scientology i dag er der mange mennesker, der har fået en vished om, at de har levet før dette liv. Disse betegnes som tidligere liv, ikke som reinkarnation. Tidligere liv er ikke en trossætning i Scientology, men det er almindeligt, at scientologer gennem auditering oplever tidligere liv. Derefter ved de med sig selv, at de har levet før. Troen på, at man har haft en fysisk eller anden eksistens før den nuværende, er ikke en ny, men allerede eksisterende idé.

Hvis man ikke begynder at håndtere aberrationer, som er opstået i tidligere liv, vil man ikke have fremgang. I Scientology får man metoderne til at klare ophidselser og aberrationer fra tidligere liv, som kan påvirke én negativt i dette liv, og dermed kan man frigøre sig og leve et mere lykkeligt liv.