ERKENDER SCIENTOLOGY, AT DER ER NOGET, DER ER GODT OG ONDT?

Ja, i Scientology er der en meget klar afgrænsning mellem godt og ondt. De handlinger, der forøger overlevelse på flertallet af livets otte aspekter eller de otte dynamikker er gode, og de, som ødelægger eller fornægter disse aspekter af livet, er onde. Scientologer bestræber sig på at træffe beslutninger på basis af, hvad der fremmer flertallet af disse livets dynamikker. 

Godt kan defineres som konstruktivt. Ondt kan defineres som destruktivt.