VIL SCIENTOLOGY HJÆLPE MENNESKET TIL AT FÅ KONTROL OVER SIT SIND?

Ja. Scientology henvender sig til ånden og gennem anvendelse af dens principper øges ens bevidsthed og evner som et åndeligt væsen. Eftersom Mennesket er et åndeligt væsen, som er fuldstændig forskellig fra sindet og kroppen, vil det gennem brug af Scientology opnå en langt bedre kontrol over sit eget sind – ligesom Scientology vil hjælpe det med at styre alle sider af tilværelsen fornuftigt.