HVORFOR HAR SCIENTOLOGY SÅ OFTE VÆRET I RETTEN?

Kirken er gået til domstolene i mange lande for at fastholde religionsfriheden. I Australien førte juridisk indgriben fra kirkens side for eksempel til en skelsættende sejr som i høj grad forøgede religionsfriheden i hele landet.

I USA anvendte kirken Loven om aktindsigt for at få dokumenter af afgørende betydning for offentlighedens interesse og til at holde offentlige myndigheder ansvarlige. I nogle tilfælde har kirken brugt domstolene til at beskytte sine copyrightede materialer eller til at sikre sig dens medlemmers rettigheder. Men i alle tilfælde er slutresultatet større religiøs frihed for alle.