VIRKER AUDITERING VIRKELIG PÅ ALLE MENNESKER?

Dianetics og Scientology teknologier er meget præcise og afprøvede procedurer, der virker i 100 procent af de tilfælde, hvor de anvendes standardmæssigt og efter hensigten. Hvilket vil sige, at procedurerne skal anvendes i nøje overensstemmelse med L. Ron Hubbards direktiver som bevaret i Scientology skrifterne. Disse omfatter i høj grad de moralske og etiske standarder, som den enkelte deltager i auditering skal overholde.

En yderligere betingelse er, at personen skal deltage ifølge sin egen selvbestemmelse.

Kirken giver ingen garantier for resultaterne, da auditering er noget, der kræver personens aktive deltagelse. Auditering er ikke noget, som ”gøres ved” personen; det er et forløb, hvori personen deltager aktivt.