ER AUDITORER STYRET AF EN ADFÆRDSKODEKS?

Auditorer efterlever en adfærdskodeks, der kaldes Auditorens Kodeks. Auditorens Kodeks består af præcist fulgte regler, der sikrer, at den person, der auditeres, får størst mulige fremskridt. Auditorens Kodeks blev udformet i løbet af mange år gennem observation, og det er en etikkodeks, der styrer en auditors opførsel.

Auditering virker bedst, når auditoren handler i henhold til kodeksen. For eksempel er et af målene med auditering, at personen genvinder sin egen sikkerhed med hensyn til sine egne synspunkter. Derfor forhindrer kodeksen groft sagt auditoren i at fortælle den person, han auditerer, hvad han skal tro om sig selv eller give en mening til kende om det, der bliver auditeret.

Auditering er nødt til at blive udført inden for rammerne af fuldstændig tillid. Ligesom med præster inden for andre religioner kræver Auditorens Kodeks således, at auditorer behandler medlemmers kommunikationer med fuldstændig fortrolighed.

De egenskaber, der bibringes af Auditorens Kodeks, er i bund og grund dem, der anses for at være de bedste i folk. En auditor udviser venlighed, affinitet, tålmodighed og andre dyder, mens han hjælper personen, der bliver auditeret, til at stå ansigt til ansigt med områder af sindsbevægelse og vanskeligheder.