BLIVER OPLYSNINGER, DER FREMKOMMER UNDER AUDITERINGSSESSIONER, ALTID HOLDT FORTROLIGE?

Absolut og uden undtagelse.

Traditionelt er alle kommunikationer mellem en præst og et menighedsmedlem fortrolige. Det er helt sikkert tilfældet i Scientology religionen, og denne tillid bliver aldrig overtrådt. Faktisk vil kirken påkalde sig alle lovlige beskyttelsesmuligheder af præstens tavshedspligt for at beskytte skriftemålet.

Auditorens Kodeks kræver, at en præst aldrig bruger de hemmeligheder, der videregives af et menighedsmedlem i en auditeringssession. Oplysningerne, der gives i tillid under en auditeringssession af et menighedsmedlem til en præst, anses for ukrænkelige af kirken og kirkens præster. Alle sådanne oplysninger holdes strengt fortrolige af en Scientology præst og kirken.